Poděkování

Trocha nutného úvodu

Bylo - nebylo

Rychtáři a primátoři

Starostové

Předsedové a primátoři

Závěr

Životopis autorky

Fotogalerie I.

Fotogalerie II.

Fotogalerie III.

Fotogalerie IV.

 


Plán města z roku 1725

Nejstarší pečeť města,
z bílého vosku, použitá na listině z 12. února 1382

Pečeť města
Ústí nad Labem
14. - 15. stol.

Pečeť města
Ústí nad Labem
15. - 16. stol.

Potrvzení městských privilegií králem Janem Lucemburským (22. 4. 1325)

Potvrzení krále Vladislava Jagelonského
o právu užívání městského znaku
(12. 2. 1476)

Povýšení Ústí na město
podle Schichtovy pohlednice

SIGILLVM CIVITATIS IN VSK
Nejstarší pečetidlo královského města Ústí nad Labem, mosaz,
kolem roku 1450


Kancionál ze 16. století (685 pergamenů), autor neznámý (možná malíř Štěpán, děd Fabiána Pulíře)


První brána, Drážďanská,
byla zbořena jako první, v roce 1832

Bílinská brána
patřila k nejhezčím. Zbourána byla
v roce 1835

Na začátku
Hrnčířské ulice
stála do roku 1833 Hrnčířská brána

Teplická brána
byla postavena
r. 1580. Zbourána
byla v roce 1837

Ernst Gustav Doerell, Ústí nad Labem
v roce 1560, historická rekonstrukce,
olej na plátně, nedatováno

Ústečtí radní (kdysi nástěnná malba
ve staré radnici) s nápisem:
“Pivo nebo víno - jedno musí být”


Model radnice z roku 1542 a sousední Schösserův dům (v muzeu)

Titulní list latinské knihy o Ústí
od Tichtenbauma


Šatlava z roku 1589 v Zelené ulici (Fronengasse)

Staré ústecké popraviště z roku 1574 (na odbočce žluté turistické značky od Větruše)


Hřbitov se špitálem sv. Materni
od Doerella

Z Dikobrazu (18. 3. 1981) o primátorovi Schösserovi


Radnice s náměstím 1542 – 1845

Kašna na náměstí z roku 1609