Kočkov (Gatschken) - 338 m nm. Osada byla roc1528 doložena jako součást panství Chuderov. (Z listiny císaře KarlIV. 20prosinc1348 se dozvídáme, že konšelé a měšťané města Ústí zničili dvory Jílové, Strádov, Chuderov a Přestanov njeho příkaz. když listině není výslovně řečeno, že jejich majitelé ohrožovali bezpečnost cest, sotva mohl být jiný důvod prjejich vypálení.) Roku 1568 náležela osada Leopoldu Kölblovi Geisingu. (Její součástí byla i samota Ovčín [Schäferei] na návrší nad obcí, jejíž jméno dostatečně připomíná dřívější účel.) Původně se jmenovala Kačkov. Potvrzují to soudní zápisy z let 1528 a 1543, ve kterých vystupuje jistý Vít z Kačkova jako svědek v jakési při Kateřiny z Miliny, a kde také uvádí, že "...cožkoli po levé ruce jest, to že k Chuděrovu a ke Kačkovu náleží". Po roc1584 jako součást statku Chuderov patřila všebořickému panství. Předpokládá se, že byla pojmenována podle své původní majitelky Kateřiny, domácké podobě Káča, Káče a teprve vlivem německého nářečního prostředí se jméno Kačkov změnilo nKočkov. roc1628 již čteme "...Kocžkow vinicí". roc1780 je zde poprvé evidováno 1usedlostí. Patřilo sem i sídliště Nový Kočkov (Neu-Gatschken) založené v roc1834. Rok1887 pak čítá 4domů 20obyvatel a o 3 léta později dosahuje velikosti 22obyvatel, kterou již d2světové války nepřekračuje. Obyvatelstvo pracovalo převážně Ústí, hlavně úřadech, jen menší části zemědělství. Postupně se osada stavebně propojovala se Stříbrníky. sčítání lidu roc1970 zde žilo 30obyvatel. Dne 27111971 byla ves začleněna do města Ústí nL. Patří do městského obvodu Severní Terasa. Výklenková kaple na rozcestí 19století byla zbořena roc1960.