Velké Žernoseky a Kamýk (Ant. Levý)

Polabím z Lovosic do Ústí.
Lovosice jsou východiskem výletů do Středohoří (od Prahy, použijeme-li trati Praha - Podmoklí) a zároveň východiskem výletů po Labi na sever.
Opouštíme přístav lovosický (nákladiště hlavně ovoce a obilí, export do Německa). Zůstavujeme napravo Radobýl, nalevo Lovoš. Na levém břehu míjíme Malé Žernoseky, na pravém dostihujeme Velkých Žernosek (stanice dráhy do Děčína). Krásně položeny na úpatí vinicemi osázených polabských svahů připomínají, zvláště na podzim, malebné břehy Porýní. Vedle vína mělnického daří se zde nejproslulejší česká réva. Nad stoupajícími vinicemi vévodí vinohrad Marianský s kapličkou a domkem. Nad obcí vypíná se roztomilý gothický, prejzovou střechou krytý kostelík z r. 1516 (opraven r. 1884) se zvonem z r. 1534, pořízeným Vilémem Kamejským ze Lstiboře. Žernoseky patří Nosticům, kteří Groß-Czernosek b. Leitmeritzmají zásluhu o udržení a zušlechtění zdejší révy. Vinné sklepy, na požádání přístupné, jsou prastaré a zajímavé, Největší ze sudů zve se vévoda Brabantský a pojme 312 věder. Sklepení jsou vesměs pracně ve skály vydlabána. Pojmou 50.000 věder a zaujímají 2008 m2 plochy. Za Žernoseky vystupuje zřícenina Kamýk a vlevo Straziště. Majiteli Žernosek byli až do konfiskace bělohorské rytíři ze Lstiboře, sídlící na Kamýku. Od r. 1661 patří Nosticům.
Žernoseky možno voliti jako východisko výletu na Kamýk (¾ hodiny a na Hrádek s Kalvarií).