4. Vrkoč a Vanovský vodopád. Od výšiny Humboldtovy cestou přímo asi 4 minuty, pak odbočkou („Juliussteig“), vedoucí 40 minut ve 2/3 výše vrchu a otevírající krásné pohledy v Polabí k vodopádům. Idylické místo zvláště z jara, když je dosti vody, krásný pohled na vodopád, stékající po skalní stěně v zeleni a houšti stromů. Můžeme sejíti buď dolů podle potoka, anebo vystoupit cestou, kapradím věnčenou, na Vrkoč. Krásný pohled na Labe u Vaňova, jezerovitě se rozšiřující. Sestup k Vaňovu (stanice dráhy Praha - Podmokly, převoz). Cestu celou můžeme zpestřiti a rozšířiti, vyjdouce od výšiny Humboldtovy, pak přejdeme na Výšinu hraběcí (Grafenhöhe 454 m), odtud za 40 minut k Bílým Stěnám, čedičovým skalám s bílým povlakem lišejníků, pak přes Čertův most a vlevo „Nebeskými schody“ odkud buď sestup k Labi, anebo pominouce „Nebeské schody“ přímo dále k údolí Podlešínskému s rozvaleným mlýnem. U mlýna překročíme údolí. Značkovaná cesta vede nás na Kozí Hřbet k Červeným Stěnám. Sestup kolem vodopádu pod Vrkoč k Labi. Za 2½ hodiny do Ústí.