Nvrcholu, pokrytém pískovcovými balvany, stojí 3metrů vysoká, zdaleka viditelná rozhledna. Dal jí postavit majitel panství František Antonín Thun a původně sloužila jako triangulační věž prúčely evropského stupňového měření. Návrh věže alžbětinském slohu pochází odrážďanského stavitele Karla Moritze Haenela. Stavbou byl njař1836 pověřen Josef Perthen Weiheru Podmokel. Monumentální dílo bylo dokončeno npodzim následujícího roku.

3. Sněžník. Do Jílového některou z cest označ. v čís. 2. Silnicí severně do vsi Sněžníku přes 4 km (něm. Schneeberg), založ. horníky. Až do 17. století se zde dobývala železná ruda. Za kaplí cesta vpravo na vrchol Sněžníku (721 m).

Rozhledna Thunovská. Skvostná vyhlídka. Hostinec. Informační vyhlídková deska. Sestup k severovýchodu vpravo dolů k silnici do Podmokel 7½ km.
Košťálov, Skalka a Hazmburk (Ant. Levý)Cestu možno také výhodně konat pěšky z Podmokel, pak ze Sněžníku do Jílové a z Jílové vlakem zpět. Cesta z Podmokel na Sněžník i od kapličky za vsí Sněžníkem na vrchol označena jest modrými značkami .
Výlet č. 3 možno spojiti s odbočkou ze vsi Sněžník do Tisé (přes 5 km) a navštíviti tisovské pískovcové stěny.

Již při stavbě věže poskytoval občerstvení malý dřevěný domeček. Rozlehlá letní restaurace zahájila svůj provoz v roce 1865. Nabízela stravování a nocleh turistům, kteří sem vystupovali, aby zhlédli zapadající a vycházející slunce.