Ronov
(Ronnberg, 551 m). Od kostela jižně silnicí. Za obcí vpravo cestou půlhodinovou k ovčínu. Od úpatí přejdeme na cestu od Kravař vedoucí až na vrchol Ronova. Trosky hradu Hronoviců, z nichž pocházejí hrabata Ronov-Biberšteinští, dosud žijící v Sasku, rovněž i Berkové z Dubé, známí četně v historii, zvláště v severních Čechách. V rodě Hronoviců či Ronovských zůstal hrad, založený r. 1200, do 1434, kdy držel jej Vilém z Ilburka (Eulenburg), který pocházel z Míšně a zúčastnil se bojů Vartemberků, čímž popudil na se Šestiměstí, které v roce 1445 dobylo a zapálilo hrad Ronov. Synem Ilburkovým vymřela česká větev rodu po meči. (V Prusku žije ještě.) Hrad pak r. 1608 připomíná se již (ač po dobytí Šestiměstím byl znovu zbudován) jako pustý a jest součástí panství Stvolínek, jemuž vládl Hrzán z Harasova. Úplně zničen pak Švédy r. 1650. V roce 1647 stala se zřícenina majetkem arcibiskupa hr. Harracha a od r. 1654 patří biskupství litoměřickému. Na vrcholu 7 m vysoký kužel čedičový s křížem a kamennými stupni. Čtyřboká 12 metrů vysoká věž je ještě dosti zachovalá. S Ronova je krásný rozhled.