2. Radobyl (396 m), holá čedičová homole (dnes s boku seříznutá odebíraným kamenem). Zajímavá flora (Astragalus exscapus - kozinec bezlodyžný, - stipa, Physalis - mochyně a j.). Silnicí k Žalhosticím. Za městem značená cesta vpravo. Celkem 1 hodina cesty. Krásný rozhled od kříže na vrcholu. Sestoupiti buď do Žalhostic (stanice), nebo ke kapli sv. Jana a do Litoměřic. (S Radobylu spěchal Mácha do Litoměřic k požáru a pomáhaje hasit, přivodil si těžký, smrtelný neduh.)

Kamýk kolem r. 1840.

Na vrcholu čedičového kopce Radobýl je umístěn zdaleka viditelný kříž, obnovený p o roce 1990. V podzemí hory byla za války budována tajná továrna Richard, určená k výrobě německých raket V2.