Milešova vystoupíme znač. cestou na vrchol Milešovky (1 hod.) 835 m vys. Nejvyšší vrchol Středohoří. Výhled na všecky strany je překrásný. Na vrcholu znělcové kupy setkáme se s malým hospodářstvím, pěknou restaurací (s noclehy), rozhlednou a masivním stavením meteorologické stanice v místě triangulačního bodu. Na jih vlnité české kraje s jemným obrysem Pražského dómu, na sever a východ kupy Českého Středohoří, na severozápad kontury pohraničního Rudohoří. Obraz bohatý a pestrý, jehož se nelze nasytiti.
S vrcholu sestup buď opět vypsanou cestou do Třebenic, nebo do Kostomlat (6 km), anebo rozkošným Oparenským údolím k Labi (přes Milešov, Velemín k Bílince [5 km], před ní u kříže nalevo polní cestou do údolí Oparenského a jím do Malých Žernosek a Lovosic ).

Díky výjimečné poloze je Milešovka odedávna považována za královnu Českého středohoří. Podle starého měření dosahovala výšky 835 metrů - dnes jsou jí ovšem přiznány navíc celé dva metry. Již v roce 1820 zřídil Anton Weber z Velemína na jejím vrcholu první hostinec. Na lůžkách z mechu zde 14. 6. 1825 přenocovali první turisté. Alexander von Humboldt zařadil výhled z Milešovky na třetí místo mezi nejkrásnější rozhledy. V roce 1855 zde byla postavena první rozhledna.
Myšlenku vybudovat na vrcholu Milešovky meteorologickou observatoř poprvé vyslovil průmyslník Reginald Czermack na schůzi teplického horského spolku a podpořil ji ředitel meteorologického ústavu pražské univerzity prof. Dr. Rudolf Spitaler. Pozemek pro ni poskytl hrabě Ledebour-Wichen a plány vypracoval ing. Edmund Hocke. Budova Meteorologické stanice s vyhlídkovou věží vysokou 19,25 metrů byla předána do užívání v říjnu 1904.

Lovosice Lovosice Lovoš Lovoš Radobýl Radobýl Teolice Teolice Doubravská hora Doubravská hora Ústí nad Labem Ústí nad Labem Trmice