Jádro Duchcova z období r. 1800
Bílina - Teplice.

Tratí Bílina - Duchcov - Teplice. Přes Ledvice do Duchcova. Velkolepý Valdštýnský zámek s galerií, který koupil okres. Sbírky z valné části jsou odvezeny do Mnichova Hradiště a v museu jsou pouze zbytky. V Duchcově žil 12 let Casanova, spravoval knihovnu a r. 1798 zemřel. V r. 1791 provázel zde básníka Schillera na jeho studiích pro "Valdšteina". Ve znaku městském, daném Jiříkem z Poděbrad, je český lev.
Duchcov býval majetkem pánů z Oseka. Od Husitů bylo město za Prokopa Holého úplně zničeno a 5 let zůstalo neobydleno. Po husitských bojích pak přišel Duchcov do majetku pánů ze Sulevic. Jan Kaplíř ze Sulevic prodal jej i s Osekem Jiřímu z Lobkovic. Vdova Polyxena z Lobkovic provdala se za hraběte Max. Valdšteina, pána na Skále, Doubravici a Mnich. Hradišti. Ten potvrdil městu stará práva a mnohé výsady a snažil se Duchcov povznésti. Zámek v nynější podobě byl dostavěn Josefem hr. Valdšteinem, mužem dobročinným a milovníkem věd a umění.
R. 1835 sešli se zde císař rakouský, car ruský a král pruský při polních vojenských cvičeních a v r. 1838 pořádány tu manévry na počest ruského cara Mikuláše. V děkanském kostele Zvěstování Panny Marie jest obraz od V. Rainera. Duchcov má četný průmysl, kol dokola pak ohromná ložiska hnědého uhlí.


Duchcovský zámek dal
v letech 1675 - 1685 vystavět Jan Bedřich z Valdštejna podle plánů architekta J. B. Matheye na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Roku 1707 byl zámek rozšířen o dvě boční křídla.
Úpravy zámeckého areálu včetně unikátní barokní zahrady byly prováděny od roku 1720, fasády dostaly současný klasicistní vzhled v letech 1812 - 1818 a následně byl upraven i rozsáhlý přírodní park.
Výrazným zásahem do areálu zámku byla v roce 1959 likvidace barokního špitálu z důvodů povrchové těžby uhlí. Freska V. V. Reinera z původní kupole špitálu byla přenesena do nově postaveného pavilonu v zámeckém parku. Návštěvníci mohou zhlédnout Valdštejnskou rodovou galerii, expozici v tzv. biliárovém křídle, tři místnosti zámeckého personálu a muzeum věnované osobnosti Giacoma Casanovy, který jako valdštejnský knihovník prožil na zámku v Duchcově posledních třináct let svého života.