Panorama České Kamenice n
a pohledu pořízeném krátce před první světovou válkou. Město je připomínáno již v roce 1352. Renesanční zámek byl vybudován v letech 1541 - 43 a na počátku 17. století podstatně rozšířen. V jeho areálu se nachází i bývalý vrchnostenský pivovar. Krytou chodbou je se zámkem spojen kostel sv. Jakuba Většího s pozoruhodnou síťovou klenbou.

Česká Kamenice, město prům., poněmčené, oblíbené letní sídlo. Na nádraží informační turistická tabule se značkami. Do polovice stol. 14. byla celá krajina lesnatá a obyvatel (Čechů) tu bylo řídce. Páni z Michalovic založili v této málo zalidněné krajině ves a osadili ji Němci. Řády městské se datují od konce 14. stol. - (Městské knihy, nejstarší po Praze.) R. 1400 byl vystavěn hrad Fredewald, nyní Pustý zámek. Nynější zpustlý Schlossberg jest vystavěn od Vartenberků asi 1441, kteří mají v kostele náhrobek ze 16. stol.

Poutní kaple Narození P. Marie byla vystavěna v letech 1736 - 39, přilehlé ambity v letech 1749 - 69. Bývalý chudobinec pochází z roku 1749. (1908)

Roku 1940 zhotovil W. Böhm spolu s N. Richterem sádrový model města, tak jak mělo vyhlížet kolem roku 1400. S větší opatrností dnes klademe tuto představu spíše do doby kolem roku 1500 a průběhu 16. století, od kdy máme jistotu o kontinuálním vývoji městské zástavby. Na základě Böhmova modelu vznikla tato kresba.

Litoměřice Litoměřice Terezín Terezín Lovosice Lovosice Milešov Milešov Třebenice Třebenice Mapa s Třebenicemi a ohraničením německy mluvících pblastí Mapa s Třebenicemi a ohraničením německy mluvících pblastí Velké Žernoseky Velké Žernoseky Oparno Oparno Třebívlice Třebívlice