4. Bohosudov, německy Mariaschein, poutnické místo jesuitské, gymnasium. Kostelík se soškou Mariánskou postaven byl na místě, kde po bitvě u Ústí (1426) asi 300 saských rytířů bylo pobito.