Žďár
(Saara) - 400 m n. m. Slovanská okrouhlice založená asi na začátku 13. století. Je zmiňována 1227 na soutoku potoků Kočičího (místní pojmenování Klíšského Libouchce) a Slepičího (Žďárský Arnultovic) jako majetek svatojiřského kláštera v Praze. Roku 1314 prodali Beneš Václav z Vartenberka ves spolu se Strážkami Jindřichu z Pokratic. V roce 1367 došlo k výměně majitele panství. Novým držitelem se stal rod Henslínů z Turgau. Roku 1401 byl panský dvůr vykoupen a připojen k panství Všebořice, kde zůstal až do roku 1848. V roce 1623 byl Kölblům majetek zkonfiskován, ale byl brzo vrácen Esteře Kölblové. Roku 1634 byla ves Míšňany zcela vypálena, když se obyvatelstvo ještě nevzpamatovalo z morové rány 1599. Panský dvůr byl 1794 rozprodán lidem ze vsi i okolí. Od roku 1998 je Žďár součástí Velkého Chvojna. Obecné podstatné jméno žďár znamenalo místo, kde byl vymýcen a vypálen les, aby se získala půda pro pole.