Žandov (Schanda) - 273 m n. m. Ves je doložena v roce 1384 jako místo patřící Střekovu a od roku 1487 spolu s Varvažovem, Českým Chvojnem (Velké Chvojno) a Užínem náležející k panství Krupka. Roku 1580 ji koupil Otto Kölbel z Geisingu a spojil s panstvím Chlumec. Ke vsi patřila i samota Ždírnice (Sernitz) ve Ždírnickém údolí, kde se po roce 1619 dolovalo stříbro. Připomínají se i chalupy. Zůstalo jméno potoka Ždírnický, který protéká Předlicemi a někdy se komolí na Srnický. Dne 29. 8. 1813 byla ves při bitvě ruských a francouzských vojsk vypálena. Při vstupu do Ždírnického údolí na tzv. Asmanově louce byl roku 1913 postaven obelisk na místě, kde byl zajat francouzský generál Vandamme. V roce 1894 vypukl znovu ničivý požár, který zničil přes polovinu vsi. Od roku 1980 patří k Chlumci. Kaple při silnici ve vsi je empír z roku 1840. Opravena byla v roce 1985. Kaple sv. Jáchyma z 19. století a křížek při polní cestě (směr Horka) byly zbořeny 1950. Smírčí kříž, který ještě v roce 1994 stál před plotem domu čp. 50 v Žandově a byl nám majitelem usedlosti nabízen k odvezení, protože stavěl garáž a kříž mu bránil ve výjezdu, najednou zmizel. Nahlásili jsme ztrátu chlumecké policii. Za nějakou dobu nám oznámila, že případ byl odložen, protože kříž je v majetku obce Chlumec. Kontrola nám nebyla umožněna. (zpravodajové st. pam. péče OÚ)
Jméno podobně jako Sandau - ŽandovČeské Lípy vzniklo odvozením z německého Sand - písek, Au - mokřina, luh.