Empírová kaplička z 19. stol. (1926).


Velké Stínky (Großzinken) - Vysoko položené zarostlé rozvaliny bývalé osady (základy domů, studna, dochované architektonické prvky, sklepení) leží na trase někdejší cesty vedoucí z Vitína (Wittine), na úpatí 684 m vysoké Bukové hory (Zinkenstein) na začátku údolí (Natschintal) rozprostírajícího se mezi hřbetem Babiště (Bobischt) (541 m) a protějším hřebenem (Prauskenkamm) (511 m). Na povrch tu místy vystupuje čedičový tuf a nachází se zde též vyústění odvodňovací dědičné štoly bývalého hnědouhelného dolu Svatý Gothard (poblíž opuštěné samoty Mauerschin). Zaniklých osad je v masivu Bukové hory (684 m) a Matrelíku (666 m) ještě několik (Stará Homole, Vitín, Horní Šebířov). Dodnes je v mapách lokalita označována přízviskem Na Stínkách. V r. 1905 tu byla údajně zřízena dnes již neexistující ochranná chýše. Vyskytuje se zde též 20 m vysoká lípa malolistá, prohlášená CHKO České středohoří za památný strom (stav platný k datu 27. 1. 2006). Z nedalekého Císařova pramene (Kaiserbrunn) se prý 14. října 1778 napil císař Josef II. při sestupu z Bukové hory, jejíž masiv je půvabně členěn. Rozsochy vybíhají všemi směry a strmě trčí nad údolím Lučního potoka i nad Labem. Nejdelší hřeben směřuje na západ, je téměř plochý a vede po něm nejkratší cesta do Malého Března kolem osad Homole a Vitína, bohatá na vyhlídky. Část se jmenuje Čtrnáct vrchů a dál se ještě větví: k jihu vybíhá Čerlaken (Tscherlaken), a na severozápad Kozí hřbet (Ziegenrücken).

Babiště Matrelík - Matrelig Stará Homole Čáslav - Tschiaschel Vitín Stará Homole Buková hora Kozí hřbet - Ziegenrücken Staňkovice Staňkovice Leština Homolka Homolka Příbram Velké Stínky Čerlaken - Tscherlaken