Vitín (Wittine) - 430 - 440 m n. m. Okrouhlice z 10. století se zmiňuje 1397. Písemná zpráva je z roku 1408. Patřívala k Vartě. Rozdělením salhausenského panství 1568 přešla pod Tašov a jako majetek Radslava Vchynského z Vchynic (později Kinští, lépe se vyslovovali) zůstala u panství Záhořany do roku 1848. Po skončení války a odsunu německých obyvatel byla ves osídlena vojáky ze zahraničních jednotek. Nepodařila se výstavba silnice, a tak po roce 1950 byl Vitín opouštěn. Kaple z 1. poloviny 18. století se rozpadla asi v roce 1970. I z vesnice zůstaly trosky, nejdéle odolává bývalý hostinec Frohe Aussicht. Nápis je dodnes čitelný. Do hostince se vozilo pivo z Velkého Března. Železnice ho dopravila do Verneřic, odkud si ho hostinský odvezl koňským potahem. Toto místní jméno (1397 in Vitinie) je odvozeno přivlastňovací příponou -in od mužského osobního jména Víta - Vítův (dvůr).