Sedlo
(Sedl) - 480 m n. m. Slovanská osada ze 13. století, po založení hradu Střekova v roce 1318 k němu patřila. První písemná zpráva pochází z r. 1383 (Sedlo villam). V roce 1385 Sedlo - osada uložená v sedle mezi Vysokým Malým Ostrým. Roku 1532 zde vznikl panský dvůr (v zápisech střekovského panství se v r. 1598 uvádí dvůr na Sedle v lesích), který byl zpustošen po 1638 saskými a švédskými vojsky. Sčítání v r. 1780 zde vykazuje 3 usedlosti. V roce 1853 je už zaznamenána jen hájovna knížete Lobkovitze. V r. 1930 tu však bylo usedlostí 6 a vůbec nejvyšší počet trvalých obyvatel v historii osady činil 48 osob k r. 1921.
Jméno Sedlo bylo zde použito asi v původním smyslu vesnice, podobně jako sedlák v původním významu znamená vesničan. Vizte též pověst o hraběti ze mlýna v Olšinkách.