Řehlovice
(Gross Tschochau) - 165 m n. m. Raně středověká slovanská obec kolem kruhové návsi, ve 14. století a k roku 1587 zde zmiňována tvrz, zbořená 1719. Lidová stavení, bývalý panský pivovar ze 16. století přestavěný po roce 1911 na hospodářský dvůr. V budově zachovány zbytky renesanční valené klenby s lunetami. Ves patřila od roku 1357 Petrovi a 1363 Kunátu ze Skalky Třebenic, 1538 Jetřichovi z Bílé na Chotiměři a později jeho synům Bedřichovi, Adolfovi Jiříkovi. Ti jsou zmiňováni jako stavitelé zmíněné tvrze. Roku 1610 byl majitelem Bedřich z Bílé, který byl jako protestant 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí popraven. V roce 1628 koupili ves spolu s Dolními Zálezly Brozánkami Hans Hartwig Ota Nostitz Trmic. Do roku 1664 měla ves trhové právo, pak ho Nostitz přenesl na Trmice. Roku 1885 přešel statek sňatkem hraběnky Nostitzové na rod Sylva Taroucca. Koncem 20. století docházelo k četnému přičleňování a opět rozdělování obcí. Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven roku 1741 na místě kostela z roku 1352. Věž je z roku 1383. Nejstarší zvon datovaný 1535 s českými nápisy byl v roce 1942 odvezen na válečné účely. Kamenná křtitelnice je z roku 1717, boční oltáře kolem roku 1740. Kněz Tomáš Jan Berghauer nechal dostavět vyhořelou faru. Patronem kostela byl Arnošt, hrabě Sylva Taroucca. Opravy byly provedeny roku 1992, kostel je chráněná kulturní památka. Kaple sv. Anny byla postavena 1720. Byla odstraněna i s barokní kašnou a sochou sv. Jana Nepomuckého v roce 1970. Hřbitovní kaple je novogotická z roku 1860.
Nejnovější akcí řehlovických občanů je výtvarné sympozium profesionálních výtvarníků z Čech a Německa, které se koná v bývalém poplužním statku pánů z Bělé. Vlastní ho výtvarnice Lenka Holíková, která polorozbořený historický pivovar a špejchar opravuje vlastními silami. Dnešní osada vznikla splynutím dvou osad Řehlovic a Šachova. Místní jméno Řehlovice (1369 Rzehlowicz) je odvozeno příponou -ovice od mužského osobního jména Řehlo = ves Řehloviců, lidí Řehlových.