Přestanov
(Priesten) - 220 m n. m. Osada založena ve 12. století. V roce 1348 patřila do majetku mosteckého hradu. Tehdy byl dvůr pro neshody s městem Ústím na příkaz krále spolu s Chuderovem a Strádovem zničen. Roku 1543 získali majetek Bernhardt Litold Kölblové z Geisingu. Zbytek (včetně Strádova) prodali mostečtí 1579 Václavu Kölblovi.

Po napoleonské bitvě 1813 zůstalo jediné stavení, a to čp. 29. Josef, hrabě Westphalen nechal v roce 1835 sesbírat kosti padlých na polích a pohřbít je v hromadném hrobě. Je označen křížem a je součástí naučné stezky po napoleonských pomnících - značena žlutou značkou a doporučujeme si ji projít včetně pomníku na místě zajmutí generála Vandamma Žandova.


Kaple sv. Antonína Paduánského je z roku 1855. Na oltáři stojí pískovcová barokní socha světce z roku 1726. O kapli se starají místní občané. Objekt je chráněná památka. Za vsí poblíž francouzského pomníku stojí tzv. Juchtová kaple z roku 1813 s prázdnou nicou. I toto je státem chráněná kulturní památka. Traduje se, že jméno dostala kaple podle juchtové vůně v okolí. Okolo roku 1227 je ves psána jako Prestawlici. V první části názvu má příponu -ov u mužského osobního jména Přestan = Přestanův dvůr.


Přestanov leží na naučné stezce bitvy 1813. Zdejší ruský pomník představuje bohyni Niké zapisující datum bitvy. Pomník je návrhem dvorního rady Pietra Nobileho (1774 - 1854), švýcarského architekta působícího ve Vídni.