Panenská
(Jungferndorf) 660 až 678 m n. m. Polesí Panenská je na mapách ještě značeno, ale řada domů při silnici už dávno nestojí. Jen silnice zůstala, vlevo i vpravo ji lemuje les. Pokud se nedržíte turistických značek, dá se tam i zabloudit. Ves se zmiňuje v roce 1805. Bydleli zde dělníci zaměstnaní na stavbě říšské silnice do Petrovic. U vsi byla pískovna jako zdroj materiálu. Později zde fungovala výrobna cementu. Vesnice byla řadová a patřila pod Krásný Les. V roce 1921 měla 21 domů a 78 obyvatel německé národnosti. Po jejich odsunu v roce 1945 obývali domy chalupáři. A že byl ještě nedostatek táborového vybavení, měli v jednom velkém domě ústečtí skauti svoji kuchyň a zásobárnu. Bylo to v červenci 1947. Později se osada stala součástí vojenského prostoru Nakléřov. Pod nedalekými Výhledy (722 m) končí pásmo Krušných hor. Ke jménu zaniklé osady: nikdy zde nestál ženský klášter, jako např. na kopci Panna poblíž Kalicha (viz Lhota pod Pannou), ale území patřilo pražskému ženskému klášteru.