Olšinky
(Wolfschlinge) 158 m n. m. - 1623 Wolssincze. Ves vznikla někdy kolem roku 1591 jako osada svádovského panství. V roce 1598 stál vpravo v údolí mlýn. Váže se k němu pověst založená na historickém základě. Majitelka svádovského panství Anna Marie Františka si vzala za manžela mnohem mladšího Gastona z Toskány, posledního potomka Medicejských. Johann Gaston si brzo našel cestu za krásnou mlynářovic dcerou. Narodil se jim syn. Manželka zjednala na mlynářovic dceru vrahy, kteří její sokyni postřelili. Zemřela v myslivně na Sedle. Vévoda toskánský opustil Svádov i se synem v roce 1700. Získal mu titul Conte di molino (hrabě ze mlýna). Údajně je tento rod ve Florencii dodnes. Nám zůstal v Olšinkách vodopád na potoce, který kdysi poháněl mlýnské kolo. Mlýn vyhořel 1718 a do provozu byl znovu uveden 1785. Dolní mlýn byl zbořen při stavbě dráhy 1871.