Mírkov
(Mörkau) - 360 m n. m. Za podívání stojí zemědělská usedlost bez popisného čísla proti rybníku nad kaplí. Je to lidová stavba z poloviny 19. století, patrová s bedněným štítem a zděným přízemím, hrázděným patrem s boční pavlačí. Mírkov je lázová ves bohatá na spodní vody. ( Láz - laz = paseka).
Ves ležela v blízkosti johanitského území a vliv zde měla kolonizace počátkem 13. století. Prvně je ves uváděna 1411 jako Mierkow. Byla majitelem prodána Jiřímu z Polep, vikáři v Žitenicích. Další zmínku nesou zemské desky až roku 1527. Do roku 1848 patřila pod březnicko-všebořické panství. Kaple na návsi byla postavena roku 1800. Zvonice nese zvon s letopočtem 1728. V roce 1970 byla opravena. Kaple Navštívení Matky Boží při silnici na Neštěmice byla přistavěna 1858 - 59 k poustevně z roku 1800. Poustevna byla vytesána v měkkém pískovci na popud Erasma Rösslera Mojžíře. Ve výklenku stála socha Panny Marie. Vysvěcena byla roku 1864. Pseudorománská stavba byla vystavěna z příspěvků obyvatel. Z dalších darů bylo opatřeno vnitřní vybavení. Kaple byla opravena v roce 1885 nákladem 400 zlatých. V roce 1976 byla částečně rozebrána a zbytek odstřelen Severočeskou konstruktivou v Ústí n. L. Zůstal pouze skalní otvor původní poustevny. Název obce pochází od osobního jména Mirek, Miroslav, Mirkův dvůr.