Liboňov (Liesdorf) - 435 m n. m. Lesní lánová ves vznikla kolem roku 1200. V roce 1384 patřila ke Střekovu. Do roku 1580 patřila ke krupskému panství, od 17. století ke Chlumci. Terén kolem obce ukazuje na někdejší těžbu stříbra. Je zaznamenáno, že v roce 1692 zde hejtman litoměřického kraje hrabě Jan František Kolowrat vytěžil 5000 lotů stříbra, tj. asi 80 kg. V letech 1929 až 1945 zde ve výši 480 m fungovala hvězdárna.
Něco o hvězdárně: Spolek přátel hvězdárny při německé univerzitě v Praze zakoupil počátkem roku 1929 pozemek o rozměrech 2800 m2 na jižním svahu Krušných hor v nadmořské výšce 480 m. Již v létě téhož roku tu stála budova 9 m dlouhá a 5 m široká, opatřená všemi tehdy moderními přístroji k pozorování oblohy i počasí. Z hvězdárny byl nádherný rozhled na České středohoří Milešovkou, se kterou měli pracovníci stálé kontakty. Později mezi nimi byli i naši přední odborníci - akademik dr. Jiří Mrázek dr. Rudolf Čilška. Jižní část budovy měla plochou střechu s posuvnou kopulí na kolejnicích, odkud bylo možno pozorovat horizont. Pozorovatelna měla rozlohu 4 × 5 m. Byla opatřena dalekohledem s objektivem čočky 16 cm zvětšujícím 300×, dva thermometry, hydrometr, dešťoměr a sněhoměr. Nechyběl ani vhodný sklep pro pozorování magnetické deklinace. Válka smetla četné hodnoty, morální i hmotné. Traduje se, že v květnu 1945 projel neklidnou hranicí koňský povoz naložený slámou. Pod ní se skrývalo nejcennější zařízení liboňovské hvězdárny. Z chátrající budovy byla později soukromá chata. Objekt stál na vršku nad telnickou drahou vlevo.
Kaple uprostřed Liboňova je z přelomu 20. století. Jméno vsi je odvozeno od osobního jména Liboň - Liboňův dvůr.

Telnice Telnice Ždírnice Ždírnice Zadní Telnice Zadní Telnice Varvažov Varvažov Pruský památník Pruský památník Gustav I Gustav I Pomník generála Vandamma Pomník generála Vandamma Rakouský pomník Rakouský pomník Liboňov Liboňov Ždírnický (Srnický) potok Ždírnický (Srnický) potok Studená stráň Studená stráň Telnický potok Telnický potok Chlumecký potok Chlumecký potok Rožný Rožný Bystrý potok Bystrý potok Jelení vrch Jelení vrch Nakléřov Nakléřov Nakléřovská výšina Nakléřovská výšina Rudný vrch Rudný vrch Vinný vrch Vinný vrch Chlumecká kaple Chlumecká kaple