Homole u Panny
(Hummel) - horská obec (375 m n. m.) nepravidelného půdorysu zmiňovaná 1407 (in Hrzibogedech). Původně se jmenovala Hřibojedy, tj. ves lidí, kteří jedí hřiby. Jen chudí tehdy jedli hřiby! Nejprve se o vsi píše v listinách liběšického kláštera, později v listině císaře Zikmunda, který obec společně s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. Další zmínka je z roku 1056 v soupise majetku litoměřické kapituly. Ve 13. století přešla spolu s dalšími vesnicemi pod řád německých rytířů. Později vlastnili Homoli děčínští Vartenberkové. Prodali ji Karlu z Dubé, pak ji získal Jaroslav z Vřesovic, jehož rod byl na panství vystřídán v době stavovského povstání kostomlatským. Od roku 1630 až do 20. století ji vlastnil i s okolními obcemi litoměřický řád dominikánů.
V obci je rodný dům Josefa Emanuela Hibsche (1852 - 1941), který geologicky zmapoval České středohoří a před zničením zachránil četné vzácné vrchy. Na návrší před kostelem je na balvanu umístěna jeho pamětní deska. Obec získala dotaci na vybudování muzea svému slavnénu rodákovi. Bylo otevřeno ke 150. výročí vědcova narození v roce 2002. Pan starosta Choura zve občany k návštěvě.
Homolský potok má se svými přítoky - Tašovským zleva a Suletickým zprava - poměrně velké povodí, a to ve výškách 300 až 450 m nad úrovní Labe. V délce 6 km překonává výškový rozdíl 300 m. Když je tato pramenná oblast v okolí Homole postižena náhlou průtrží mračen, všechna nevsáklá voda se soustředí do Homolského potoka a je zle. Obyvatelé na trase by mohli vyprávět! Na potoce klapala řada mlýnů.
Kostel sv. Pia V. je klasicistní stavba z roku 1787 postavená na místě starší kaple z roku 1724. Hlavní oltář je z r. 1895 se sv. Barborou a Dorotou. Titulární obraz byl údajně získán 1724 z Itálie. Kamenná křtitelnice je z 18. století. Objekt je chráněnou kulturní památkou. Fara uprostřed vsi je patrová barokní budova s mansardovou střechou.
Pošta zde byla otevřena 1877, 1883 poštovní spořitelna, škola 1785. Koncem 19. století žilo v obci 187 obyvatel, všichni německé národnosti a patřilo jí 106 ha pozemků. Znak s dominantním motivem hřibu udělil Parlament ČR obci Homole v prosinci 1998. Nechybí na něm ani kopec ve tvaru homole, který se vyskytuje v názvu obce.