Dobětice
(Doppitz) - 340 m n. m. Ves je zmiňována od poloviny 14. století v souvislosti s panským sídlem patřícím vladykům z Lungwitz, kteří se psali na  Doběticích. Zmínky o nich jsou z let 1381 - 1444. Nejvýznamnější z nich byl Hyldan, který se stal karlštejnským kanovníkem. Spolu s Vygantem a Rynoltem nechal postavit v roce 1382 nový kostel v Nakléřově. Tvrz jako sídlo panství je připomínána ještě v roce 1473. V té době byla majitelkou Markéta z Útěchovic, vdova po Rynoltovi II. Roku 1547 vložili bratři Jan, Bedřich a Bernard z Lungwitz statek do zemských desek. Poslední - Bernard z Lungwitz - prodal panství 1568 Jindřichovi z Býnova (Bünau), který je připojil ke hradu Blansko. Tvrz zpustla a byla kolem roku 1600 rozebrána na stavební materiál. Stávala na návrší západně od vsi. Koncem 18. století tam byla odkryta stará sklepení. Dvůr byl v roce 1794 rozparcelován. Stával na místě pozdějšího domu čp. 1. Z původní zástavby zůstal dům čp. 4 z roku 1670 a čp. 19 s hrázděným patrem. Do roku 1848 patřila ves k panství Březnice (Krásné Březno), které držel Adolf Benno, hrabě Ledeburg - Wicheln.
Empírová kaple na návsi byla postavena v roce 1820. Byla zbořena při přestavbě a rozšiřování komunikace roku 1975. V názvu obce se objevuje jméno prvního majitele Doběty.