Český Újezd
(Böhmisch Neudörfel) - Ves leží 189 m n. m., byla založena jako okrouhlice. Historie ji zmiňuje 1186, kdy ji bratři Měšek a Hroznata darovali řádu sv. Jana. Staré prameny někdy uvádějí název Nová Ves. Český Újezd se nazývá až po roce 1592. Ves patřila Johanitům a měla stejné osudy jako Předlice. Roku 1547 ji koupil Jaroslav Kölbel z Geisingu a založil při tvrzi s polnostmi panský dvůr. Napoleonskou bitvou 1813 byla ves poškozena jen málo, ač odtud podnikl hrabě Coloredo Mansfeld útok proti Francouzům. Ke vsi patřila i šachta Petri. Na místě původního zámečku nechal hrabě Westphalen postavit nový panský dvůr. Kaple na návsi je z roku 1901, naposledy opravena 1996.