Hostinec Stadt Dresden (1915)
Osadu založil již v r. 1833 majitel všebořického panství, hrabě Adolf Ledebour-Wicheln, k ubytování svých lesních dělníků. Hřbitovní kaple sv. Antonína Paduánského z r. 1886 byla zbořena kolem r. 1965.

Adolfov (Adolfsgrün) - 748 - 750 m n. m. - Horská osada rozprostřená na hřebenu východních Krušných hor, přibližně 1 km jihovýchodně od státní hranice, náleží dnes ke Krásnému Lesu (Schönwald), jenž je částí Petrovic (Peterswald). Nejprve patřila k obci Větrov (Streckenwald). V letech 1921 - 1930 byla opět osadou Větrova. Od r. 1945 pak byla vedena jako osada Adolfov u obce Krásný Les a od r. 1980 je osadou Petrovic - farnost Habartice (Ebersdorf).
Adolfov založil v r. 1833 pro ubytování dělníků na stavbě silnice hrabě Adolf z Ledebouru (Adolf von Ledebur auf Tellnitz), majitel všebořického panství. V Telnici (Tellnitz) - směr Nakléřov (Nollendorf) - býval jeho zámeček. Zůstala jen kaple na stráni.
Směrem k Větrovu, za posledním domem, býval ještě po 2. světové válce malý hřbitůvek z r. 1886. S trochou fantazie najdete někdejší stromořadí, vedlo ke hřbitovní kapli sv. Antonína Paduánského - stála před hřbitovem, v horní části vsi, zanikla asi v r. 1965. V r. 1927 zde v 10 domech žilo 76 stálých obyvatel. Druhé a třetí stavení směrem od bývalých Habartic je z poloviny 19. století - sedlová střecha, štít pobitý šindelem, 2 vikýře zdobené řezbami. Dnes známe Adolfov spíše jako středisko zimních sportů s blízkými sjezdovkami, běžeckými tratěmi v lesích poblíž státních hranic a řadou chatek a rekreačních objektů. Kříží se zde několik turistických cest a prochází tudy běžecká a cyklistická krušnohorská magistrála. Osada se nachází 2,73 km západně od lyžařského střediska Zadní Telnice (Hintertellnitz), které je vyhledávaným místem hlavně Ústečanů a Tepličanů; 5 km ZJZ směrem se nalézá významný turistický bod, Komáří hůrka (808 m n. m.), též Kněžiště (Mückenthürmchen, Mückenberg).
Větrov - Streckenwald Telnice hřbitov Černá louka - Schwarze Wiesen