Zbožná s horou Kletečná
Zbožná (Boschney, Boschnei) - Místní část Velemína, dříve osada Bílého Újezdu (také Zbožna, či Božna), leží v centrální části Českého středohoří, pod severovýchodním svahem Liščího vrchu (432 m), při silnici z Velemína do Radejčína. V 18. stol. bylo ve Zbožné 10 domů. Hladomor v r. 1771 si v Kletečné a Zbožné vyžádal 6 obětí, průměrný věk obyvatel byl 30 let. Elektrický proud sem byl zaveden teprve 27. 12. 1947. Po ukončení 2. světové války začalo osídlování pohraničí, postupem času byly obce Dobkovičky, Hrušovka, Bílý Újezd a osada Zbožná připojeny k Chotiměři s jedním Místním národním výborem. Dne 9. 12. 1980 došlo ke sloučení Místních národních výborů se sídlem ve střediskové obci Velemín. V osadě je kaplička z 1. poloviny 19. století.