Obec Záhoří, ležící na úpatí Milešovky stejně jako Bořislav, slouží hlavně k rekreačním účelům; také proto se dochovala téměř v nezměněné podobě včetně lidových staveb a citlivě obnovené zvoničky. (1917)

Záhoří (Sahorsch, Sahorz) - 510 - 530 m n. m. - Ves v obci Žim v okrese Teplice leží v chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří, protéká jí Záhořský potok. Území náleží do povodí řeky Ohře. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky podél místních komunikací. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.