Hlavním impulsem k růstu obcí kolem Dubí bylo založení Teplické válcovny v Pozorce - tehdejším Cukmantlu - v r. 1872, v níž se vyráběly hrubé plechy. Válcovna jako první v Čechách zavedla besemerování železa. Další významný podnik, který ovlivnil přeměnu malých vesnic na průmyslové obce, válcovna jemných plechů Rudolfova huť, stál na katastru Bystřice. (pošt. razítko z r. 1899)


Teplickou válcovnu převzala v r. 1886 Pražská železářská společnost a v r. 1907 dělníky a výrobu přeložila do Kladna. Výrobní haly koupila firma Rindskopf a zavedla v nich výrobu skla. Autor snímku válcovny A. Standl v ní pracoval jako chemik. (před r. 1905)

Pozorka (Zuckmantel) - Část obce Dubí tvořící jižní část jejího území, katastrálně sousedí s městem Teplice. V písemných pramenech se objevuje v roce 1594, a to pod názvem Malý Egypt. Toto posměšně chápané označení bylo v období 17. až 18. století vystřídáno německým označením Zuckmantel, které upozorňovalo, že se jedná o nebezpečné místo, kde dochází k přepadání lidí. Až do poloviny 19. století se jednalo o malou zemědělskou obec, jejíž změnu přinesla až intenzivní industrializace v oblasti hornictví, hutnictví, chemie a sklářství. Oproti 409 obyvatelům z roku 1850 se do roku 1921 zvýšil jejich počet až na 3.538. Snížení významu obce přinesla hospodářská krize v roce 1931, kdy byly uzavřeny všechny zdejší sklárny, odsun německého obyvatelstva po II. světové válce a rozvoj povrchové těžby uhlí v šedesátých letech. Na počátku 3. tisíciletí má Pozorka 1.163 obyvatel.
V současné době jsou na území katastru Pozorka dvě velké sklárny (Barevka a Lesní brána). Dominantou Pozorky je jakési nedefinované centrum v oblasti školy, zdravotnického střediska a kapličky. Na tuto oblast se také soustřeďuje rozšiřující se obchodní a podnikatelská činnost.

Dubská ulice s průhledem k Neubeschertovu dolu Glückzeche, který v r. 1910 měl 100 zaměstnanců. Reprodukovaná litografie zobrazuje Pozorku jako obec se širokými vzdušnými ulicemi, skutečnost ale byla poněkud jiná, jak si lze ověřit na následujícím záběru. (kol. r. 1910)


Náves v Pozorce s charakteristickým propojením zbytků staré zástavby a nových domů, vybudovaných hlavně po založení válcovny. (kol. r. 1900)