Všudypřítomná Milešovka nad obcí Milešov, rozkládající se pod jejím úpatím. Přírodní scenerii využili již budovatelé zdejšího gotického hradu, ale velmi citlivě ji dotvořil architekt zámku i kostela sv. Antonína Paduánského Antonio della Porta. Stavebníkem zámku byl Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, hrdina bitev proti Turkům, v jehož zámeckých komnatách bývala kdysi proslulá galerie s obrazy od Raffaela, Tiziana i Rubense. Objekt dnes slouží jako domov důchodců. (1919)

Milešov (Milleschau) - Místní část obce Velemín, ležící na jižním svahu Milešovky (837 m), Kamenáče (549 m), na východním svahu Milešovského Kleče (684 m) a na severní straně paty Lhoty (565 m) - 7 km severozápadně od Lovosic. Jméno pravděpodobně pochází z všeslovanského výrazu „mil“ (milý). Prvním známým majitelem byl v r. 1391 nebohatý zeman Petrman z Milešova usedlý na gotickém hradě, pocházel z větve Kaplířů ze Sulevic. Za suchým hradním příkopem se ve 14. století rozvinulo předhradí, kde vznikl panský dvůr pojmenovaný Hradčanský. Před r. 1428 se stali majiteli bratři Kerunk a Václav ze Sulevic. Majetek si pak rozdělili, Václav se stal majitelem Újezdu, vystavěl si hrad Ostrý a Milešov zůstal Kerunkovi. Po jeho smrti zdědil Milešov jeho syn Bušek, který jej však r. 1486 prodal. Po něm se pak vystřídalo mnoho majitelů. R. 1603 se Milešov do majetku Kaplířů vrátil, koupil ho Bohuslav Kaplíř ze Sulevic, po něm jej zdědil Karel Kašpar a po něm pak Kašpar Zdeněk ze Sulevic. Hrad přestavěli v renesanční zámek a také obec, kde byl postupně vybudován dvůr, pivovar, mlýn a vinopalna, značně zvelebili. Kašpar Zdeněk se tu r. 1611 narodil, dal se do vojenských služeb císaři, v 10ti letech dosáhl hodnosti podplukovníka a ve 20ti přestoupil na katolickou víru. Za 3 roky se stal plukovníkem. R. 1654 byl povýšen do stavu panského. V r. 1670 byl delegován císařem k soudu nad vzbouřenci. Po popravě vzbouřencu byl povýšen na polního zbrojmistra a do stavu hraběcího. Byl jmenován velitelem vojska k obhájení Vídně proti Turkům, kteří ji 14. července oblehli. Město zachránil a císař ho povýšil na polního maršálka. Po smrti bylo jeho tělo převezeno do kostela v Milešově - Mlýncích. Kostel dal vystavit r. 1680 Zdeněk Kaplíř. Jeho krypta je uprostřed kostela (bez nápisu). Na místě původního hradu dal Zdeněk postavit r. 1682 zámek. Protože byl bezdětný, odkázal Milešov Janu Leopoldu Hrzánovi. Když v r. 1711 zemřel, ujal se Milešova jeho syn Zikmund Gustav, po něm jeho syn Jan Josef, pak jeho syn Karel Bedřich, který neměl dědice, a tak byl Milešov 6 let spravován zemským úřadem. (odesláno 1896)V r. 1865 koupili panství Ledebourovi, kterým bylo v r. 1945 zkonfiskováno, polnosti rozděleny mezi rolníky a zámek přeměněn na nemocnici.
Ve 20. letech 19. století zakládá hostinský Anton Weber z Velemína, hostinský v Milešově, na vrcholu Milešovky primitivní kiosek a přístřeší pro návštěvníky - dřevěnou chatu, vystlanou mechem a poté druhou se slaměnou střechou a krátce na to chatu kamennou - hostinec. Na lůžkách z mechu zde 14. 6. 1825 přenocovali první turisté. V polovině 19. století zde byla postavena rozhledna a na začátku 20. století meteorologická stanice s 19 m vysokou věží (byla dostavěna 13. 7. 1904), která byla slavnostně uvedena do provozu 1. 1. 1905.
V r. 1930 zde žilo 697 obyvatel (z toho 332 muži a 365 žen) ve 147 domech a v r. 2002 pak 401 obyvatel (183 muži a 218 žen) ve 146 domech.