Pastviny na Jalovčinách patřily ke Clary-Aldringenskému dvoru v Kladrubech. Pod svahem stála salaš s mlékárnou, kde si zájemci mohli koupit mléčné výrobky. (pošt. razítko z r. 1921?)

Jalovčiny (Wacholderberg) - 383 m n. m. - Vrch nad Kladruby (též Ve Chvojkách) vedle vysokého věžového vodojemu. R. 1848 přednesl jeden z nejmladších poslanců Hans Kudlich na říšském sněmu ve Vídni návrh na zrušení roboty. Být tomu o několik let dříve, zcela jistě by nepochodil, jenže tehdy, zřejmě pod vlivem a tlakem revolučních událostí získal návrh podporu a dlouhotrvající poddanské povinnosti byly 8. září 1848 s definitivní platností zrušeny. Jednalo se tehdy o velmi důležitý a nesmírně cenný akt jak pro občanské svobody, tak i pro rozvíjející se průmysl. O 40 let později, když se psal r. 1888, vymohli si zástupci vděčných obyvatel tehdejších okresů Bíliny, Duchcova a Teplic postavení památníku, který by tak zrušení roboty připomínal. Bylo vybráno dobře viditelné místo na Jalovčinách nad Strakami, nedaleko Nové Vsi. Vznikl 4metrový pískovcový obelisk, který stál na kupě 150 kamenů, označených jmény obcí z Teplicka, Duchcovska a Bílinska, které na pomník přispěly. Jsou uvedena v německém jazyce. Přesto na samotném památníku najdete i několik českých nápisů z té doby, z nichž jeden zní: "Co staří v boji vydobyli, ať mládí bděle střeží." Na počátku 80. let 20. stol. začaly v okolí pomníku probíhat zeměměřičské a později i přípravné stavební práce, než se započalo s výstavbou sídliště Nová Ves. Aby nedošlo k poškození památníku, byl celý sejmut a na čas zmizel v depozitáři. Po dokončení okolního sídliště, když bylo zřejmé, že se již v další předtím plánované výstavbě nebude pokračovat, byl po rekonstrukci převezen na původní stanoviště, kde jej dnes můžete opět spatřit. Na starém snímku, který vyšel jako pohlednice v r. 1895, spatříme pomník obložený kameny se jmény jednotlivých obcí, železný plůtek tu dnes již ale chybí.

Kudlichův pomník na Jalovčinách - Na Jalovčinách byl ve výroční den zrušení roboty v r. 1888 odhalen pomník Hansu Kudlichovi, poslanci, který v r. 1848 přednesl na říšském sněmu ve Vídni návrh na zrušení poddanských povinností. Čtyřmetrový pískovcový obelisk stál na kupě 150ti kamenů, označených jmény obcí z okresů Teplice, Duchcov a Bílina, které na pomník přispěly. (kol. r. 1895).