Pohlednice odeslaná z nejvýše položeného místa bývalého duchcovského okresu zaznamenala část obce s cestou směřující k saské hranici, školu jednotřídku, hostinec a větrný generátor jako doklad pronikání technických výdobytků do horské vsi. (pošt. razítko z r. 1903)

Dlouhá Louka o čtvrt století později. Uspořádání domů, škola a hostinec se nezměnily, jen generátor zmizel z panoramatu. U Loosova hostince je kaplička, od níž vycházela turistická cesta k rozhledně na Stropníku. (1927)


Dlouhá Louka je tradiční oseckou osadou, v současné době využívanou především k rekreačním účelům. Novobarokní kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova z konce 19. stol. náleží dnes k cisterciáckému klášteru.

Dlouhá Louka (Langewiese) - 872 m n. n. - Dnes část města Osek v okrese Teplice, původně samostatná ves ležící při staré obchodní stezce stoupající z Oseku do Saska, poprvé zmiňovaná v r. 1606, s význačnou dominantou novobarokního kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova z konce 19. stol. a několika typickými krušnohorskými usedlostmi rovněž z 19. stol. V současné době slouží sídlo především rekreaci a jako výchozí bod zimních běžeckých tras a taktéž letních cyklistických. Prvotní zástavbu doplňuje velké množství chat. Ve vzdálenosti cca 1 km se nachází rozhledna na Vlčí hoře (890 m n. m.) s nádherným výhledem na České Středohoří. Za dobré viditelnosti je vidět Klínovec, Ještěd a také severní část Prahy - Kobylisy. Multifunkční věž postavená r. 2005 je kombinací telekomunikační stanice pro monitorování frekvencí mobilních operátorů a rozhledny. Zbudování vyhlídkové plošiny bylo podmínkou, pod kterou zastupitelstvo obce Osek se stavbou na svém katastru souhlasilo. Věž tvoří 40 m vysoký kovový tubus, kolem jehož dolní části vede točité schodiště na vyhlídkovou plošinu ve výšce 15 m. U obce se též nachází hojně navštěvovaný běžecký areál. V zimě je tu udržováno cca 100 parkovacích míst pro zájemce o běžecké lyžování. Sněhové podmínky jsou velice dobré, neboť většina tras vede po severní straně terénů. Jsou pravidelně udržovány neziskovou organizací Krušnohorský klub. Směrem k vrchu Stropníku byla v listopadu 1993 uvedena do provozu první experimentální větrná elektrárna. Spolu s elektrárnou byl postaven pozorovací meteorologický stožár a linka 22 kV s venkovní transformační stanicí.

Hostinec Tremfriedel v Dlouhé Louce stával na horním konci horské obce při levé straně silnice do Flájí. Pivo tehdy stálo 1,40 Kč, houbařům nabízeli domácí chléb s výborným selským sýrem, zapíjeným podmáslím.