náves
Bílka leží na samém úpatí Milešovky. Ze tří domů na historické pohlednici bohužel přežil jen bývalý hostinec. Architekt Ivan Nosek spolu se sochařem Janem Koblasou obnovili zaniklou kapličku sv. Václava a zdejší návsi úspěšně vdechli nový život. (1910)

Bílka (Pilkau) - 490 m n. m. - Jméno obce ležící na úpatí Milešovky je pravděpodobně odvozeno od nedaleko pramenícího Bořislavského potoka, který se snad původně jmenoval Bílinka. První zmínka se vyskytuje v r. 1403. Její historie byla vždy spjata s osudem blízké Bořislavi. V polovině 16. století osadu tvořilo 10 usedlostí a o 200 let později, k r. 1757 zde hospodařilo celkem 10 hospodářů, což znamenalo, že počet usedlých se za století prakticky nezměnil. Kromě polí zabíraly velkou část katastru osady louky, pastviny a lesy. Pěstoval se zde také chmel. Ve fasi tereziánského katastru je uvedeno, že v obci pobývá šenkýř, pastýř a dva nádeníci v obecních chalupách. Počátkem 19. století měla 87 obyvatel a 15 domů (r. 1833). Počet obyvatel a domů zůstal na této výši po celé 19. století, ještě v r. 1912 měla pouhých 19 domů, hostinec a obchod se smíšeným zbožím. Počet obyvatel se stále pohyboval okolo 80 osob. Chudá vysoko položená osada neposkytovala obyvatelům kromě zemědělství žádný jiný zdroj obživy, její spojení s okolními obcemi bylo špatné - až r. 1836 byla vybudována silnice, odbočující za Bořislaví do Bílky. Obyvatelé osady byli Němci. V roce 1869 přestala být samostatnou obcí a stala se osadou Bořislavi.