Prackovice (Praskowitz) - Obec na levém břehu Labe, při státní silnici z Lovosic do Ústí, na jižním úpatí Děbuše. Údolí na západ je uzavřeno Kubačkou - také Kukačka - čedič (537 m) a nad Dobkovičkami Srnou. Na východ otevřena do roviny libochovanské. Původ vsi je prastarý - jméno se vyskytuje v donační listině Spitihněva II. - Kolegiátni kapitule sv. Štěpána - v r. 1005 ve tvarech Ptachichu, Bradcici, jsou-li tím Prackovice, jak kontext nasvědčuje, opravdu míněny. Objevuje se též tvar Prachichi, pak Brodčici. Farář Černý, který byl zdejším rodákem, vysvětluje, že správným je prý Brodčici, který ukazuje k tomu, že zde byl důležitý brod, od kterého vedla cesta z Chlumce a Teplic do Litoměřic. Zdejší kostel svatého Matouše má odnepaměti až dodnes vlastnické právo na přívoz. Koncem 12. století byla ves královským majetkem, v roce 1319 náležela klášteru Benediktinek v Teplicích. Po zničení kláštera v husitských bouřích přešla do rukou Jakuba z Vřesovic, později patřila k Bukovu. Po 30tileté válce byla vlastnictvím hraběte Hartvika z Nostic, potom spojena s Velkými Žernosekami a stala se součástí tohoto zboží. Ku konci 18. stol. měla 61 čísel. Za sedmileté války velmi trpěla. Obšírné zápisy o těchto zlých časech jsou obsaženy ve farní kronice, která počíná r. 1724 a je psána latinsky. V napoleonských válkách táhla často krajem vojska, také v r. 1866 prošla vsí armáda. V první polovině 19. stol. tu bylo 65 domů se 344 obyvateli, ze kterých 1 dům se 6 lidmi patřil k Lovosicím. V r. 1880 mezi 520 obyvateli nebylo napočítáno žádných Čechů (soukromě 7) a v r. 1890 mezi 419 lidmi jen 5 Čechů (ve dvoře). Obyvatelstvo se živilo částečně zemědělstvím, vinařstvím, sadařstvím a chovem dobytka (ovce), z části docházelo za prací do okolních domů i jinam. Kanalizace byla vybudována r. 1902 a v témž roce i vodovod. Elektrické světlo poprvé zazářilo 6. prosince 1913. Válečný pomník byl vystavěn v r. 1925 za 10.000 Kč Götzlem z Litoměřic. Na přelomu 19. a 20. století ze zde nacházel přístav Česko-saské paroplavební společnosti. Schaller ve své topografii udává kolem vesnice vrchy Lubický, Schein, Hammel, také Sedlo, vrch Kubačka, Velký a Malý Tebus, Srnu a Dobrý. V současné době jsou součástí obce i sousední Litochovice.