Celkový pohled na letovisko, střed osady s množstvím hrázděných a roubených staveb (1930).
Kundratice (Kundratitz) - 470 m n. m. - Podhorská osada ležící na části katastru Tlučně při jižním úpatí hory Varhošť (639 m n. m.) s vrcholovou kovovou třípodlažní rozhlednou při silničce z Hlinné do Čeřeniště. Prvně je zmiňovaná k roku 1387. Kolem poloviny 19. století v ní žilo asi 160 obyvatel. Osada postupně získávala ráz klimatického výletního místa, kterému poskytoval vhodný rámec mohutný zalesněný masiv Varhoště i jeho protějšek - bizarně skalnatý Holý vrch (577 m n. m.) s pohledy otevřenými zvláště do Tlučeňského údolí. O noblesní kolorit bsídla se postarala místní architektura honosných vil: dvoupatrová vila Jindřiška - Henriettens Ruhe (zbudována 1867), postavená v dobovém horském slohu podle projektu litoměřického stavitele Gaube jako letní penzion (dnes v rozvalinách), či Villa Maria - letní sídlo významného pedagoga a politika Julia Lipperta z roku 1884, malebná budova uprostřed rozlehlého parku s rizality, pavlačí, terasou a polygonální vížkou. Tradiční zástavbu - několik stavení s dochovanými prvky lidové architektury - již ve větším počtu doplňují novodobé rekreační objekty.
Roku 1876 zemřel v Kundraticích malíř krajin Wilhelm Riedel. Studoval na pražské Akademii s Adolfem Kosárkem. Hodně cestoval po Čechách, v Německu, Itálii a Francii. Do Kundratic se přijel léčit a náhle zde zemřel ve věku 44 let. Byl pohřben v Litoměřicích.