úvodník 
  program - obsah 
  pozvánka do kina 
  bylo, je či bude...I. 
  bylo, je či bude...II. 
  bylo, je či bude...III.
  primátoři 
  hvězdné okénko 
  káráme & chválíme 
  státní vědecká knihovna 
  demo recenze 
  profily ústeckých kapel
  nová bystřílna 
  zoo 
  kontakty 
  odkazy 
  podporují nás 
  návštěvní kniha

 
   

Jste návštěvník

Kde natankovat
v Ústí n. L.?

novinky z kultury na severu Čech

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

Ústí nad Labem - aktuální zpravodajství

KULTURNÍ OBZOR - informační servis o kultuře na Litoměřicku

Počasí v Ústí n. L.

 

 

PŘEHLEDY

Regionální osobní výročí

2. 12. 1786 Nar. ve Velkém Šenově Augustin Hille - pedagog, 11. litoměřický biskup
4. 12. 1746 Nar. v Jiřetíně pod Jedlovou Anton Donat - malíř
5. 12. 1761 Nar. v Chřibské Tadeáš Haenke - přírodovědec a cestovatel
9. 12. 1901 Zemř. v Litoměřicích MUDr. Václav Pařík - lékař a vlastivědný pracovník (zakladatel muzea v Třebenicích)
13. 12. 1616 Nar. v Lučním Chvojně u Ústí n. L. Jiří Ritschel - protes- tantský filozof a kněz (spolupracovník J. A. Komenského)
15. 12. 1976 Zemř. MUDr. Vladimír Hlaváček - lékař a otorinolaryngolog (jeden ze zakladatelů českého ušního, nosního a krčního lékařství, rodák z Břízy u Litoměřic)
1986 Zemř. v Ústí n. L. Jan Bouček - archivář
28. 12. 1981 Zemř. Přemysl Peer - kronikář a archivář (autor publikace o městě Teplice)
30. 12. 1956 Zemř. v Teplicích Josef Jirsík - zoolog, ornitolog a publicista
31. 12. 1936 Nar. Eva Randová - vynikající operní pěvkyně

!!! URGOVNÍK !!!

  Drahý a nepoučitelný, náš dodavateli programů,
nezapomeň, že UZÁVĚRKA LEDNOVÝCH PŘEHLEDŮ JE DO 15. PROSINCE!!! Programy dodané po tomto datu, sice budou v brány v potaz, nicméně neručíme (i když bychom rádi) za jejich zařazení do následujícího čísla.
Za pochopení děkuje a rychlou ruku přeje redakce
K

 

Archiv:

 


Copyright © 2001 KK & UKP'98