úvodník 
  program - obsah 
  pozvánka do kina 
  bylo, je či bude...I. 
  bylo, je či bude...II. 
  primátoři 
  hvězdné okénko 
  káráme & chválíme 
  ústecké hospody 
  teplické hospody 
  státní vědecká knihovna 
  demo recenze 
  nová bystřílna 
  říjárna 
  zoo 
  kontakty 
  odkazy 
  podporují nás 
  návštěvní kniha

 
   

Jste návštěvník

Kde natankovat
v Ústí n. L.?

novinky z kultury na severu Čech

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

Ústí nad Labem - aktuální zpravodajství

KULTURNÍ OBZOR - informační servis o kultuře na Litoměřicku

Počasí v Ústí n. L.

PŘEHLEDY


    VYSVĚTLOVNÍK   
   
Drazí čtenáři,
doufejme, že jste si v minulém, tedy zářijovém, čísle Nových ústeckých PŘEHLEDŮ všimli, jaké změny doznal titul toho našeho/Vašeho plátku. Do očí jsme hlavně vypíchli název PŘEHLEDY a přifouknuty byly i názvy okolních měst, která u nás mají nezanedbatelný kus kulturního prostoru - Děčína, Litoměřic a Teplic. Druhá změna dopadla na zkratku MIN. týkající se minutáže filmových i jiných představení (např. divadelních). Tu
od října zastupuje odpovídající symbol ' (kouzlo spočívá v přidržení levého Altu + kliknutí na numerických 0146). Důvod je prostý; k (převážně našemu potěšení) přibývá programů jedn. měst (např. Duchcov, Roudnice n. L.) = šetřit se musí, nedá se nic dělat. Ale Vy to jistě zvládnete, tak jako jste od září zvládli další 4 stránky (tedy 1 dvojlist) informací navíc! Pomalu ale jistě se blížíme knižnímu vydání... Co však stále postrádáme, je dostatek finančních prostředků, pokud byste tedy někdo měl zájem nás podpořit (reklamou, darem, grantem apod.), neváhejte a vejděte - dveře našeho 'velína' jsou vám k dispozici...
Na shledanou při dalším čísle se těší redakce


    !!! URGOVNÍK !!!
    Drahý a nepoučitelný, náš dodavateli programů, nezapomeň, že UZÁVĚRKA LISTOPADOVÝCH PŘEHLEDŮ JE (NEJLÉPE) DO 15. ŘÍJNA!!! Programy dodané po tomto datu, sice budou v brány v potaz, nicméně neručíme (i když bychom rádi) za jejich zařazení do následujícího čísla.
Za pochopení děkuje a rychlou ruku přeje redakce


    POZVÁNKA na premiéru
   DO KINA HRANIČÁŘ - PLANETA OPIC
   V r. 68 se na plátnech objevila zfilmovaná klasika kultovního románu P. Boullea s C. Hestonem v hl. roli, později následovaná 4 pokračováními a 1 TV seriálem. Režie novinky se ujal Tim Burton (Os. díra, 2x Batman), 'aby po svém vyprávěl o planetě, na níž se evoluční vývoj vydal poněkud jiným směrem.' Diky maskám 6tinásobného držitele Oscara R. Bakera (mj. Grinch) se v primáty změnili např. H. B. Carterová (Klub rváčů, Frankenstein), T. Roth (P. Fiction, Gauneři) či M. C. Duncan (obr ze Zelené míle, Armageddon). Kosmonauta - ocitnuvšího se o několik set let v budoucnosti, který zosnuje lidské povstání proti otrokářským opicím - hraje M. Wahlberg (Dok. bouře, Tři králové), dříve také známý jako Marky Mark či bratr bratra ze skupiny New Kids On The Block. Informace z dostupných materiálů (Cinema, databáze - http://us.imdb.com/ ad.) slibují hodně zajímavou podí-vanou, takže se máme nač těšit. Co jiného byste také za 100 milionů $ čekali? INFO: www.planetoftheapes.com/ 
KINA: UL - HRANIČÁŘ: 18. - 24. 10) (red)     GENNADIJ AVDĚJEV & OLGA KMONÍČKOVÁ
výstava v KOSTELE SV. VOJTĚCHA - Hradiště 4, Ústí n. L (9. - 27. října, vernisáž v út 9. 10. v 17.00)
Gennadij Nikolajevič Avdějev (*15. 5. 1955 v Moskvě) - Malováním se začal zabývat v 28 letech. Od roku 1992 žije a pracuje v Čechách, v Ústí n. L. Jeho tvůrčí úspěchy bezpochyby vznikaly pod vlivem děl ruských umělců 19. stol., která měl možnost mnohokrát vídat v muzeích Moskvy a Sant Peterburgu. Ve svých dílech dává zjevnou přednost panoramatickým krajinám a zátiším. Zamiloval si severní Čechy a snaží se zachytit krásu Českého Středohoří, Polabí i českých hradů. Jeho díla udivují především uměním navodit osobitou náladu a atmosféru, bohatstvím barev, kterým je příroda naplněna, i rozmanitostí předmětů, které nás obklopují. Po dosažení akademických základů se umělec v poslední době ve zobrazení skutečnosti snaží předkládat svůj vlasní pohled a cítění. Přes tendence ke zobecňování se snaží svým dílům dodat expresi, pozornost však soustřeďuje právě na to hlavní, co chce vyjádřit. Jeho výrazný projev tkví rovněž ve snaze a úsilí po dokonalosti a neustálém vývoji. Mgr. Olga Kmoníčková (*14. 5. 1959 v Čimkentě - Kazachstán) - 1976 - 1977 Lidová škola umění Kazachstán, 1977 - 1982 Fakulta malířství a grafiky - Uzbekistán, 1983 - 2001 učitelka výtvarné výchovy a cizích jazyků na základní škole v Ústí n. L. Od roku 1999 se opět začala věnovat malování. Její výstava je věnována zátiší.


K
a

 

 
Copyright © 2001 KK & UKP'98