úvodník 
  program - obsah 
  bylo, je či bude...I. 
  bylo, je či bude...II. 
  primátoři 
  pozvánka do kina
  hvězdné okénko 
  káráme & chválíme 
  státní vědecká knihovna
  
nová bystřílna 
  teplické hospody 
  zoo 
  profily ústeckých kapel
  demo recenze
  kontakty 
  odkazy 
  podporují nás 
  návštěvní kniha

 
   

Jste

návštěvník

Kde natankovat
v Ústí n. L.?

novinky z kultury na severu Čech

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

Ústí nad Labem - aktuální zpravodajství

KULTURNÍ OBZOR - informační servis o kultuře na Litoměřicku

Počasí v Ústí n. L.

Výstava ZAHRADA ČECH se koná v plánovaném termínu!!!

14. - 15. září 02 - Dům kultury UL


 

PŘEHLEDY


7. září 02 - v Chabařovicích (od 15.00) - Hudebně-divadelní festival na podporu Činoherního studia v Ústí n. L. a Letního kina v Litoměřicích


   REGIONÁLNÍ VÝROČÍ

   VYSVĚTLOVNÍK!
   Vážení čtenáři, jak jste si jistě sami povšimli, nejdelší rubrika každých Přehledů nazvaná BYLO, JE či BUDE... to TAK se nám opět přestěhovala na své původní místo, tj. do tzv. druhé, článkové části. Hlavním důvodem byla, ačkoliv si říkáme Přehledy, jakási nepřehlednost - kdy se programy pletly dohromady s dalším textem a fotkami až by jeden nevěděl kam s očima. Také něco najít dalo asi mnohým z vás trochu větší práci. Sám pan šéFREDaktor se několikrát tázal: ‘Nevíš, kde je ten článek?’, zrychleně přitom listujíc takřka všemi 76 stránkami, které předtím de facto celé odkorekturoval. Doufáme tedy, že tento přesun pouze uvítáte, stejně jako rozdělení BYLA do dvou sloupců. Velikost fotek zůstává stejná, i když bychom rádi, víc místa jim věnovat nemůžeme - prioritní pro nás vždy BYLO, JE a BUDE samotné slovo. Ale jak by taky moh říct jeden: ‘Když nejde o VELKOU VODU (mmch. Big Water lze pozorovat daleko častěji než 1x za 100 let a to na jejich koncertech) de vo h...’ Po prázdninách vás vítáme zpátky ‘do procesu’ a těšíme se spolu s vámi na hromadu akcí nadcházejících. Nebráníme se ani vašim názorům - pište, volejte, faxujte, mailujte... Vaše redakce


   !!! URGOVNÍK !!!
   Drahý a nepoučitelný, náš dodavateli programů,
nezapomeň, že UZÁVĚRKA říjnových PŘEHLEDů JE DO 15. září!!! Programy na měsíc dodané po tomto datu, sice budou brány v potaz, nicméně neručíme (i když bychom rádi) za jejich aktuální zařazení. Za pochopení děkuje a rychlou ruku přeje redakce


   OmluVNÍK!
   Emilio se omlouvá všem čtenářům pravidelné rubriky, která chyběla pouze 1 (!) za svou více jak 4letou existenz - ÚSTECKÉ HOSPODY - že ji v tomto čísle nenajdete (takže už 2x!). Měl namířeno do Restaurace U Fr. Josefa (býv. Madona) hned vedle kostela sv. Vojtěcha, naproti národní bance, ale jelikož ji ‘potopila’ velká voda, nedá se svítit, natož pochlastávat (Labe přece jenom nemá tu správnou pěnu…). Příště se polepším.
Redakce se omlouvá za nepřítomnost některých programů, ale, opět důsledkem Big Water, byla postižená zařízení nucena zrušit své akce. Vtipné odpovědi se dočkal náš šéFredaktor, kdy mu p. Stibor z Palermo klubu Děčín na otázku jaký bude mít v září program odpověděl: ‘Jednoduchej; nejdřív zedníci, pak malíři a pak truhláři…’. Doufejme, že také vám humor z myslí nevymizel a přejeme vám co nedřívější popovodňovou reinkarnaci.     Vaše redakce

AHMED MÁ HLAD / BFLMPSVZ / JARABÁCI / KAPITÁN KAJMAN / MONTY PIČUSŮV LÉTAJÍCÍ PES / KLEC / NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK - Akce se uskuteční v bývalé turistické ubytovně ve vesničce Metaurov, ležící cca. 3km severně od Litoměřic.

K

Archiv:


Benefiční festival pro postižené záplavami, výtěžek předán Českému červenému kříži v Ústí n. L.

Festivaly a ostatní akce - zahraniční festivaly - koncerty domácích kapel - zahraniční hvězdy u nás - české luhy a háje - kompletně zaktualizován přehled ZAHRANIČNÍCH FESTIVALŮ!

SWING
V OPEŘE

Benefiční představení "Les divokých sviní" - výtěžek přispěje k rekonstrukci vytopeného Činoherního studia


Copyright © 2001 KK & UKP'98