Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem a jeho okolí
    NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

    Jste návštěvník

Pravidelné rubriky
NAŠE MĚSTO, JEHO PRIMÁTOŘI

 • úvodník
 • program - obsah
 • pozvánka do kina
 • bylo, je či bude...I.
 • bylo, je či bude...II.

 • primátoři
 • hvězdné okénko

 • káráme & chválíme
 • ústecké hospody
 • teplické hospody
 • státní vědecká knihovna
 • demo recenze
 • nová bystřílna
 • kontakty
 • odkazy
 • podporují nás
 • návštěvní kniha


   

 

 

Ústí nad Labem

novinky z kultury na severu Čech 

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

A VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI - XXXVI.

Od konce června 1944, kdy došlo k invazi do Francie, nálada ve městě silně poklesla. Do konce války nebyly již žádné slavnosti. Fronta se rapidně blížila a titíž Němci, kteří ještě nedávno pronásledovali české obyvatelstvo, se tupě dívali na dlouhé pochody slezských utečenců táhnoucích městem. Ve schránkách se stále častěji objevovaly německy psané revoluční letáky leptající poslední jistoty německé společnosti.
V dubnu 1945 prohlásil Kreisleiter Rudolf Schittenhelm Aussig za pevnost. Měl se tvrdě bránit. Byly postaveny zátarasy na silnicích a cestách, kopány zákopy a stanoviště pro kulomety i vrhače pancéřových pěstí. Město mělo posádku 500 mužů SS po zuby ozbrojených, dále SA, NSKK Heimat-SS a policii. Vršila se nejen tragédie Německa, ale i našeho města. Není příliš známo, že letecké nálety na město se datovaly již koncem roku 1944. V sobotu 16. 12. byl anglickými letci proveden první nálet. Kromě bomb byly shozeny letáčky v německé řeči: 'Aussig ist ein finsteres Loch, aber wir finden es doch!' (Ústí je tmavá díra, my ho přesto najdeme!). Tehdy byla poškozena rafinerie cukru a několik vilek kolem, na Střekově škola a několik dalších domů. O život přišlo 20 lidí. 17. dubna 1945 byl jasný den. O půl jedenácté dopoledne hlásily sirény nálet, který byl brzo odvolán. Ani tentokrát nesměli Češi použít oficiální betonové kryty. O půl jedné byl hlášen další nálet. Během asi 10 minut přiletěl svaz těžkých bombardovacích letadel a otočil se nad chemičkou. Ve 12.44 padla první těžká bomba na nádraží mezi lokomotivy, kde právě pracovali terezínští vězňové. Mnoho jich přišlo o život. Přiletěly další svazy, které se otáčely nad pivovarským komínem. Koberec bomb postihl pak především čáru Hostovice - Větruše, druhý předlický kostel - Mariánská skála. Na nádraží se propadávaly celé vlaky a naproti ve sklárně přeletěla lokomotiva troje koleje. Hořely domy i továrny, byly pobořeny celé ulice, radnice, ústřední telefonní centrála, Kreisleitung v Ressource na Lidickém náměstí, 2 kina, tři školy, železniční most, labský přístav atd., atd. Od kouře a prachu se setmělo. Na likvidaci požárů nebyla voda. Hned po skončení náletu bylo obyvatelstvo nakomandováno na úklid trosek zejména na komunikacích. Nikdo nesměl pomáhat zasypaným nešťastníkům ve sklepích, odkud se ozývala volání a klepání ještě několik dní. Téhož dne večer přijel do města sám prezident Hans Krebs a s velitelem Schittenhelmem prohlíželi tu spoušť. Oba byli bledí, s nikým nepromluvili ani slovo a brzo odjeli. Zdálo se, že byl pro bombardování použit plán se zakreslenými objekty od odbojové skupiny B. Bychury. Druhý den - 18. 4. dopoledne - kroužila nad Ústím hloub-ková letadla. Letecký poplach nemohl být hlášen, protože bylo zničeno spojení meziměstské ústředny a místní rozhlasové stanice umístěné v prostorách Mariánské skály. Letci zřejmě fotografovali způsobené škody a na rozloučenou ještě rozstříleli tažné lano lanovky do chemičky, až vozíky popadaly na zem. Ve čtvrtek 19. 4. opět zazněl signál nebezpečí náletu. Letadla přilétala ve skupinách, celkem 54 letadel. Každá vlna měla svůj 'úkol'. Nálet trval 25 minut, byl zcela zničen železniční uzel, úplně srovnáno se zemí 572 domů a poškozeno 916 objektů. Počet mrtvých se nikdy nepodařilo upřesnit, protože městem stále projížděly civilní i vojenské transporty, bylo sem dováženo mnoho zajatců na práci a podobně. Kromě toho nacistické úřady ztráty zatajovaly. Odhad zněl asi na 1400 lidí. Někteří zemřelí byli vyhrabáni až po roce nebo i později při stavebních pracích.
Helena Borská

Popisky foto:
Ústí po náletu
Ústí n. L. - Hlavní nádraží
Ústí po bombardování 1945 - Malá Hradební

 


Copyright © 2001 KK & UKP'98