Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem a jeho okolí
    NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

    Jste návštěvník

Pravidelné rubriky
STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA

 • úvodník
 • program - obsah
 • pozvánka do kina
 • bylo, je či bude...I.
 • bylo, je či bude...II.

 • primátoři
 • hvězdné okénko

 • káráme & chválíme
 • ústecké hospody
 • teplické hospody
 • státní vědecká knihovna
 • demo recenze
 • nová bystřílna
 • kontakty
 • odkazy
 • podporují nás
 • návštěvní kniha


   

 

 

Ústí nad Labem

novinky z kultury na severu Čech 

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

PŮJČOVNA ODBORNÉ A NAUČNÉ
LITERATURY PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

Ani se tomu nechce věřit, ale 16. září 2001 tomu bude již pět let, co ústecká knihovna otevřela pro čtenáře nově přistavěnou část, pro všechny nyní známou jako 'přístavba vědecké části'. Je zde umístěna jmenovaná půjčovna odborné a naučné literatury pro dospělé čtenáře a všeobecná studovna. Podíváme-li se na zmiňovanou půjčovnu, zjistíme, co se vše za uplynulých pět let ve službách pro čtenáře a uživatele knihovny zlepšilo. Volný výběr fondu půjčovny čítal před pěti lety 20 000 svazků. Byl označen jen číselným řazením oborů. Zdá se, že nynější barevné označení na hřbetu knih je určitě pro orientaci čtenáře lepší. Celý fond se půjčoval ještě tzv. 'sáčkovým' systémem, bez počítačové techniky. I když zde již počítače s elektronickým katalogem byly, ukládala se jen nově nakoupená literatura po 1. lednu 1995, s retrokonverzí staršího fondu se začínalo nejprve u studoven knihovny s další vazbou na půjčovny. Teprve rok 1997 byl přínosem. Dnem 27. srpna zmizely z volného výběru knižní lístky a jmenovaná půjčovna, jako druhá v ústecké knihovně (prvně automatizovanou výpůjčku používalo hudební oddělení - 1. dubna 1993, CD a kazety) začala operovat pomocí automatizovaného výpůjčního protokolu. Nebylo to jednoduché, neboť knihy uložené do online katalogu byly jen na volném výběru a knihy ve skladech se postupně ukládaly tak, jak byly čtenáři a uživateli žádány. Tento systém bohužel platí i dnes, protože než knihovna automaticky zpracuje do elektronické podoby celý fond knih, čítající zhruba 680 tisíc svazků, ještě nějaký čas potrvá. Ale i tak již knihovna v retrokonverzi skladů pokročila. Ke konci července 2001 je celkem již zpracováno úctyhodných 113.000 tisíc svazků. Znamená to například, že v online katalogu studenti najdou všechna skripta nejen ve volném výběru, ale i v depozitářích umístěných pod vědeckou částí. Hlavním soustem, se kterým se nyní knihovna vypořádává, je elektronicky zpracovat sklad Vaňov, což nebude tak rychlé. Proto je v půjčovně odborné a nau-čné literatury ještě 'babičkovský' lístkový katalog, ve kterém lze možná najít právě tu hledanou literaturu, kterou neobjevíte v kata-logu elektronickém. Dal-ším krokem ke získání hledané literatury je ještě meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba. Velkým pokrokem v počítačové technologii je internet. I ten začali využívat čtenáři a uživatelé od 16. září 1996. Díky němu má knihovna své 'webové' stránky - www.svkul.cz (wap: www.svkul.cz/wap.wml), prostřednictvím kterých s ní lze komunikovat. V aktuální nabídce tu najedete přístup na online katalog. Pomocí 'masky' je zde možno vyhledávat knihy podle názvu, autora a dalších hledisek a zjistit tak, která literatura je volně dostupná. Je tu také odkaz - ikona s balíčkem knih, pomocí něhož si můžete prohlédnout aktuální seznam svých výpůjček. Předtím si však musíte nastavit přístupové heslo přímo v půjčovně. Možná, že nevíte, jak 'svou výpůjčku' prodloužit. Před pěti lety to bylo možné jen písemně nebo osobně. Dnes vám knihovna umožní prodloužení i telefonicky nebo e-mailem (adresa: pult@svkul.cz). Výše zmiňovaná půjčovna vám nenabízí jenom knihy. Za zmínku stojí fond CD-ROMů (čítá bezmála 1200 kotoučků), ale i mapy či některé ročníky svázaných časopisů. To vše ale sami zjistíte, až ji osobně navštívíte. (opk)

 


Copyright © 2001 KK & UKP'98