Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem a jeho okolí
    NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

    Jste návštěvník

Pravidelné rubriky
ŠKOLA KARATE

 • úvodník
 • program - obsah
 • pozvánka do kina
 • bylo, je či bude...I.
 • bylo, je či bude...II.

 • primátoři
 • hvězdné okénko

 • káráme & chválíme
 • ústecké hospody
 • teplické hospody
 • státní vědecká knihovna
 • demo recenze
 • nová bystřílna
 • kontakty
 • odkazy
 • podporují nás
 • návštěvní kniha


   

 

 

Ústí nad Labem

novinky z kultury na severu Čech 

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

KAMURA-RYU SHOTOKAN OPĚT ÚSPĚŠNĚ
Předposlední akcí, která zakončila další rok úspěšné činnosti školy karate Kamura-ryu shotokan, byly závěrečné zkoušky. Zde všichni karatisté předváděli své dovednosti a usilovali tak o získání vyššího technického stupně - pásku. Poslední akcí pak již byly exhibiční ukázky karate pro ústeckou mládež, které probíhaly na základních školách. Škola karate vznikla v roce 1998 a k dnešnímu dni ji navštěvuje přes 300 členů. Tento sportovní klub pracuje na profesionální úrovni, pod vedením trenérů M. Lešky a M. Kabeše, se zájemci všech věkových kategorií, a to od výukových skupin dětí až po dospělé. Záměrem klubu je dávat karate správný směr, který má tento velmi populární sport rozvíjet. Škola působí v Ústí n. L. ve čtyřech městských lokalitách, a to ve Všebořicích, Neštěmicích, Doběticích a na Střekově. 'Celkově se na karate nahlíží v současnosti jako na jeden z nejvšestrannějších sportů z hlediska tělesného rozvoje a výchovy pozitivních vlastností člověka. Proto jsme také rádi, že se nám ve spolupráci se ZŠ Hluboká podařilo v tomto roce úspěšně zavést výuku karate pro Neštěmickou mládež,' řekl M. Leška. Škola se zejména zaměřuje na perfektní fyzickou a technickou zdatnost žáků, ale na druhé straně také na jejich výchovu. Disciplína, sebeovládání a pevné dodržování etiky karate jsou pak základem pro výchovu kvalitních sportovců. Pracuje se zde v několika výkonnostních výukových skupinách, které jsou navíc odděleny podle věkových kategorií. V základních skupinách kurzů se adepti učí základním principům cvičení karate a především jeho sebeobrannému významu. Mírně pokročilí cvičenci skupin 'C' pak již zdokonalují své základní dovednosti ve všech odvětvích karate. Ve skupinách 'B' se již klade důraz na technickou i fyzickou zdatnost. Ti nejlepší podstupují každodenní trénink v soutěžní skupině 'A', kde se specializují na výcvik špičkové zápasové techniky, bojové taktiky, ale i teoretických vědomostí. Kvalitní výsledky několikaletého tréninku karate vykazují veškeří členové soutěžní skupiny 'A'. Toto elitní družstvo se uplatňuje na vrcholové sportovní úrovni. Každým rokem se team úspěšně zúčastňuje nominačních i ostatních soutěží jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. V této vrcholové závodní činnosti vychovává škola karate budoucí špičkové karatisty, a to již od žákovských kategorií přes dorostenecké až po juniorské a dospělé. 'V tomto roce se nám podařilo postavit družstvo, které ač mělo svou premiérovou sezónu, tak dokázalo vybojovat tři tituly mistrů ČR, vítězství na národních pohárech, významná umístění na evropských turnajích a přední pozici v našem kraji,' řekl M. Kabeš. Díky již několikaleté úspěšné činnosti se škola pro rozvoj a podporu mládeže těší dobrému renomé v řadách úspěšných a perspektivních sportovních klubů města. 'Naše velké poděkování za podporu v tomto roce patří společnosti Formtech, Městu Ústí n. L. a Ústeckým přehledům.'
- kable -

 


Copyright © 2001 KK & UKP'98