Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem a jeho okolí
    NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

    Jste návštěvník

Pravidelné rubriky
NAZDAR

 • úvodník
 • program - obsah
 • pozvánka do kina
 • bylo, je či bude...I.
 • bylo, je či bude...II.

 • primátoři
 • hvězdné okénko

 • káráme & chválíme
 • ústecké hospody
 • teplické hospody
 • státní vědecká knihovna
 • demo recenze
 • nová bystřílna
 • kontakty
 • odkazy
 • podporují nás
 • návštěvní kniha


   

 

Kulturní obzor Litoměřicka

Ústí nad Labem

novinky z kultury na severu Čech 

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

     ZÁŘÍJÁRNA
Píšu na Vaši adresu ohledně článku, který jsem četla v našem školním časopise. Upozorňoval na dnešní stav ústeckého letního kina, které bylo kdysi hojně navštěvováno a považováno za snad nejdůležitější kulturní zařízení. A dnes? Dnes je jeho stav žalostný. Sama nepamatuji, jak tomu bylo dříve, ale vyprávění starších občanů se mi líbilo natolik, že jsem zalitovala, že je dnes letní kino prakticky nevyužité. Já sama zde navštěvuji pouze jednou za rok Trampskou portu. Zbývající dny slouží letní kino pouze jako prostor pro venčení psů či sportovní aktivity (Na tom ale nevidím nic špatného, bylo by dobré volný vstup do areálu zachovat, už kvůli krásnému parku, který poskytuje ideální místo na procházky). Myslím si, že by stálo za to znovu obnovit dávno zapomenutou tradici. První otázka v našem časopise zněla: Jaká je vaše představa o využití letního kina? Odpověď je jednoduchá: Myslím, že by většina občanů našeho města obnovení promítání filmů v letním kině uvítala. Ne že by v Ústí bylo málo kin, ale sledovaní filmu pod hvězdnatou letní oblohou má své kouzlo. A druhá otázka: Jaký navrhujete název tohoto areálu? Myslím si, že na názvu tolik nezáleží. Možná by stačilo obnovit zašlý nápis 'letní kino'. Vůbec nevím, jestli psaní tohoto dopisu k něčemu povede. Ale už jsem dlouho přemýšlela o tom, jak by se dal tento stále ještě krásný areál zachránit. Když jsem si článek v časopise přečetla, řekla jsem si, že to aspoň zkusím. Protože myslím, že sama víc už udělat nemůžu. Doufám, že můj dopis nezůstane zcela bez povšimnutí.
   Alice Pěkná (studentka gymnázia Stavbařů v Ústí n. L.)


POMÁHEJME CHUDÝM DĚTEM K LEPŠÍMU ŽIVOTU (1)
ADOPCE NA DÁLKU, Arcidiecézní charita Praha

CO JE ADOPCE NA DÁLKU? Projekt je zaměřen na trvalou pomoc dětem, kterým jejich rodiče nemohou umožnit základní vzdělání ani dostatek stravy. Dětem je za finanční příspěvek poskytnuta základní péče v místních podmínkách, tzn. že neopustí svá zázemí, místní kultury a zvyky. Podle místa má dítě zajištěno školné, pomůcky do školy, jídlo, v případě sirotků i ubytování. Projekt 'Adopce na dálku' je rozšířen na několika místech Indie, v Litvě a Lotyšsku, Chorvatsku a od letošního března také v Ugandě.
INDIE - Z finanční částky (4 900,- Kč ročně) je dítěti zajištěno školné, pomůcky do školy, zdravotní pojištění, také jídlo a někdy i ubytování ve škole. 'Adoptivní rodiče' udržují s dítětem, na které přispívají, pravidelný kontakt - prostřednictvím dopisování. Dostanou jeho fotografii, mohou sledovat školní prospěch. Děti navrhované k 'adopci' vybírá skupina místních sociálních pracovníků a učitelů. Platí zásada, že z každé indické rodiny je možné "adoptovat" pouze jedno dítě, aby byla pomoc poskytována rovnoměrně co největšímu počtu rodin.
LITVA, LOTYŠSKO, CHORVATSKO - Projekt zde pomáhá hlavně celým rodinám (5 900,- Kč ročně). Sociální pracovníci vybírají chudé rodiny s dětmi (často sirotky). Pomáháno je celé rodině s tím, že se dohlíží, aby z finanční částky byly zabezpečeny děti.
JAK POSTUPOVAT? Obraťte se na kontakt: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel. 02/242 465 19, fax: 02/225 223 52
PLATBU CHARITA POTVRZUJE JAKO CHARITATIVNÍ DAR, KTERÝ JE MOŽNO ODEČÍST OD ZÁKLADU DANÍ. (připravujeme: přiblížení konkrétních středisek podporovaných nejvíce českými rodinami, interview s českými adoptivními rodiči) (rod)


Archiv:

 


Copyright © 2001 KK & UKP'98