Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem a jeho okolí
    NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

    Jste návštěvník

Pravidelné rubriky
Astrologické okénko:

 • úvodník
 • program - obsah
 • pozvánka do kina
 • bylo, je či bude...I.
 • bylo, je či bude...II.

 • primátoři
 • hvězdné okénko

 • káráme & chválíme
 • ústecké hospody
 • teplické hospody
 • státní vědecká knihovna
 • demo recenze
 • nová bystřílna
 • kontakty
 • odkazy
 • podporují nás
 • návštěvní kniha


   

 

 

Ústí nad Labem

novinky z kultury na severu Čech 

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

Established 2001
Základy astrologie

Astrologie. Každý se s jejím projevem někdy setkal (většinou v její nejvulgárnější formě, jako příloha v časopisech a novinách). Astrologie se snaží o rozšíření poznání světa v kterém všichni žijeme a v konečném důsledku o poznání své vlastní osoby. Smyslem a cílem této snahy je prohloubení a obohacení života (vlastního i jiného) a stát se tak spokojenějším a bohatším. Samozřejmě o mnoha vlastnostech a svých možnostech toho každý dost ví, ale astrologie je schopna poodhalit mnoho dalších skutečností, které každý může použít pro osobní rozvoj v oblasti materiální i duchovní. Každý obrázek horoskopického grafu (známé kolečko) je překreslený dvourozměrný stav situace na nebi, pro určité místo a přesný čas a obsahuje tyto základní prvky: zvířetníková znamení, astrologické sektory neboli domy, planety (přičemž jsou jako planety pojmenovány i Slunce a Luna), dále aspekty neboli vzájemné úhlové vzdálenosti mezi planetami a ostatními prvky a nakonec můžou obsahovat některé specifické citlivé body, poloviční vzdálenosti nebo polohy stálic.
Zvířetníková znamení: Slunce na své zdánlivé pouti po obloze projde za jeden rok následujícími souhvězdími, a tak v astrologii je úsekům jimiž za tuto dobu prochází, určena příslušná charakteristika. Každý z nás dle data narození dokáže určit své sluneční znamení.
Beran ? ohnivé, mužské, kladné znamení. Býk ? zemské, ženské, záporné znamení. Blíženci ? vzdušné, mužské a kladné znamení. Rak ? vodní, ženské a záporné znamení. Lev ? ohnivé, mužské a kladné znamení. Panna ? zemské, ženské a záporné znamení. Váhy ? vzdušné, mužské, kladné znamení. Štír ? vodní, ženské, záporné znamení. Střelec ? ohnivé, mužské a kladné znamení. Kozoroh ? zemské, ženské a záporné znamení. Vodnář ? vzdušné, mužské, kladné znamení. Ryby ? vodní, ženské, záporné znamení.
Astrologické sektory neboli domy: Země koná další pohyb (nejen tedy okolo Slunce), daný její rotací kolem vlastní osy, kdy tak během 24 hodin projde všemi znameními zvěrokruhu a toto rozděleno do 12 výsečí se nazývá sektory neboli astrologické domy. Určují jak se znamení zvířetníku projevují v určitých specifických oblastech. V astrologické terminologii nejsou běžně užívány jiné názvy než číselné (např. tedy 3. dům, apod.) pouze u hlavních os se užívají starší názvy: Ascendent - Descendent, Immum Coeli - Medium Coeli.
Planety - další prvek každého horoskopu a jsou tak nazývána všechna důležitá tělesa naší sluneční soustavy (a jako planety jsou běžně označovány i Slunce a Luna). Jejich astrologické významy jsou tyto: Slunce je dárcem života, původcem všeho života, co je na zemi. Zvěrokruhem projde jednou za rok. Luna je dárcem tvarů života, přijímačem sluneční energie kterou předává a tak ovlivňuje vše na zemi. Působí na tvar věcí, jejich proměnu, zapříčiňuje vůbec přeměnu podstaty veškerého života. Zvěrokruhem prolétne jednou za 27,3 dne. Merkur je zprostředkovatelem života a energie od Slunce, přijímá vlivy sil a ducha, pak je vlévá je do tvarů bytosti. Z geocentrického hlediska projde celým zvěrokruhem přibližně za jeden rok, nacházíme ho ve stejném nebo sousedním znamení jako Slunce. Venuše je prazdrojem krásy a lásky, vtiskuje do světa všechny vlastnosti, jimiž bytosti milují a obdivují život. Mars je mužským, kladným, energickým principem v přírodě. Celým zvěrokruhem projde za necelé dva roky, takže v jednom znamení zvěrokruhu setrvá průměrně necelé dva měsíce. Jupiter je principem plnosti bytí, souhrnem všech sil, jež cílí k dokonalému prožití a ke spojení s vyššími úrovněmi pravé skutečnosti života, optimismu, ušlechtilosti, oddanosti, humanity a lásky k pravdě. Saturn je principem prohloubení bytí, souhrnem sil, které zkouškami a osudem nás ženou k vyššímu vývoji. Je zpodobňován jako stařec, nejvyšší autorita, který uchovává tradice, zákonodárce a ochránce zákona. Celým zvěrokruhem projde za skoro třicet let a v jednom znamení setrvá přibližně dva a půl roku. Uran je principem revoluce, převratu a změny k novému, je výbušnou energii, dává vše náhlé a neočekávané, je úplně jedno jestli v síle tvůrčí nebo ničící. Neptun je principem hmotných i duchovních vášní, tajemných nadsmyslných vlivů. Metafyzicky je časem, astrologicky symbolizuje vyšší duševní život, sklon k transcendentnu, podvědomí, intuici, fantazii a zduchovnění. Celým zvěrokruhem projde za 164 let, takže je možné prožít pouze polovinu jeho cyklu. Pluto je principem geniality, hodnocení podvědomých sil a regenerace, astrologicky symbolizuje intuici, touhu po moci, krize, převraty, smyslnost, násilí, skryté neprobádané síly, působící velice pozvolna, je považován za vyšší oktávu Marsu, působící více duševní než fyzickou silou. Je zajímavé, že celým zvěrokruhem projde jednou za 245 let. Jeho rychlost je však díky výstředné dráze nestejná, a tak zatímco generace narozená kolem roku 1850 prožila pouze jednu čtvrtinu jeho dráhy, Vy jako součást generace narozené o cca 140 let později, máte teoretickou možnost dožít se poloviny jeho cyklu.
Aspekty (jde o úhlové vzdálenosti mezi prvky) v horoskopu. Každý prvek v horoskopu s dalším zaujímá určitou úhlovou vzdálenost a určité úhly jsou brány jako velice podstatná záležitost při výkladu horoskopu. Nejdůležitější jsou tyto: konjunkce znamená úhlovou vzdálenost prvků 360° nebo 0°. Ukazuje na sloučení, spojení, a záleží na vlastních prvcích zde je to spojení dobré a nebo působící napětí; trigon je úhlová vzdálenost 120°, jde o harmonický aspekt, který spojuje prvky bez vynaložení větší námahy, na zcela přirozených základech; kvadratura je úhlová vzdálenost 90° a jde o silně disharmonický aspekt, který působí zhoubně na fyzické pláni, přináší krize a těžkosti, boje ale i motivaci; opozice je úhlová vzdálenost mezi prvky 180°, okamžik kdy jsou si planety nejvíce vzdáleny, je tradičně považována za silně disharmonický aspekt, protože působí tenzi, napětí, konflikt, který nezvládnut končí rozpadem; sextil je úhlová vzdálenost prvků 60°, jde o harmonický aspekt, který sice není silný, ale bývá velice plodný.
Citlivé body v horoskopu jsou arabského původu, existuje jich několik desítek, ale dva jsou užívány téměř všeobecně: Bod štěstí (Pars Fortunae) symbolizuje hmotné štěstí a jedincův společenský úspěch. Bod duchovní (Pars Spiriti) ukazuje způsob, jak se může dosáhnout duchovního úspěchu.
    Děkuji Vám za pozornost

 


Copyright © 2001 KK & UKP'98