Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem a jeho okolí
    NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

    Jste návštěvník

Pravidelné rubriky
NAZDAR

 • úvodník
 • program - obsah
 • pozvánka do kina
 • bylo, je či bude...I.
 • bylo, je či bude...II.

 • primátoři
 • hvězdné okénko
 zoo
 • káráme & chválíme
 • ústecké hospody
 • teplické hospody
 • státní vědecká knihovna
 • demo recenze
 • profily ústeckých kapel
 • kontakty
 • odkazy
 • podporují nás
 • návštěvní kniha


   

 

Ústí nad Labem

novinky z kultury na severu Čech 

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

    VYSVĚTLOVNÍK
    Vážení a milí čtenáři,
    možná jste si všimli, že v červenco-srpnovém dvojčísle Nových ústeckých přehledů, které právě držíte v ruce, u mnoha kulturních zařízení chybí program na srpen, popř. tam není ani ten červencový. Důvod je prostý: V období letních prázdnin si mnoho z nich 'udělá' prázdniny vlastní, tudíž nehrají (nedávají, nenabízejí) nic, nebo, v případě srpna, mají svou uzávěrku později a odevzdat program již v červnu je zřejmě nad jejich síly. Tím se nechceme nikoho dotknout, pouze Vám vysvětlit, jak se věcí mají.
    Za pochopení děkuje a hodně slunce přeje redakce NÚP.

O Z N Á M E N Í

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního
prostředí oznamuje občanům, že stavba

"Obalovna živičných směsí Všebořice - Užín"

bude hodnocena podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). S dokumentací vypracovanou ve smyslu citovaného zákona se lze seznámit na odboru životního prostředí MmÚ, Velká Hradební 8, 5. patro, č. dv. 517 po dobu 30 kalendářních dnů, a to od 8. června do 7. července 2001.


Archiv:

Copyright © 2001 KK & UKP'98