Jste
návštěvník

regionální internetový magazín
navštivte - www.predprodeje.cz

Kde natankovat v Ústí nad Labem !!!NEJLEVĚJI!!!

novinky z kultury na severu Čech

hokej v Ústí nad Labem

aktuální zpravodajství a předpověď počasí (službu poskytuje ČHMÚ UL)

Předpověď pro ČR zítra Předpověď pro ČR pozítří

   ZAJÍMAVÍ LIDÉ MEZI NÁMI ÚSTEČANY

Významnou osobností v měsíci květnu je určitě pan MUDr. Zdeněk Čermák. Nadšeně se zapojil do obnovené činnosti Tělocvičné jednoty Sokol v Ústí n. L. Od r. 1998 převzal funkci kronikáře a od r. 2002 je vzdělavatelem. Je jedním ze zakladatelů Tyršova klubu při TJ Sokol v Ústí n. L. Záměrem klubu je seznamování se, šíření a udržování Tyršovy myšlenky sokolství se snahou získat nezbytný počet aktivních členů z řad cvičících, cvičitelů nebo sympatizantů 'sokolování', dále zajištění a plnění programu klubu, ale i zajištění celé jednoty po stránce organizační, finanční i administrativní. Hlavní snahu vidí v získávání mladé generace členů, kteří by zajišťovali další budoucnost sokolské tělovýchovy při zachování Tyršových myšlenek. Dalším jeho působením je členství v Českém svazu bojovníků za svobodu v Ústí n. L. - město. Místní organizaci zastupuje jako předseda. Jeho životní osudy nejsou jednoduché. MUDr. Z. Čermák se narodil r. 1922 v Praze. Otec provozoval letní restauraci Santoška a matka pocházela z rolnické rodiny a do Prahy se vydala za prací. Zdeněk měl ještě 2 bratry. Otec, Rudolf Čermák, zemřel v r. 1923, kdy Zdeňkovi nebyl ještě ani rok. Matka Jana zemřela v r. 1928, ve stejném roce zemřel i bratr Karel. Zdeněk zůstal sám, a tak byl dán do výchovné nepříbuzenské péče. Absolvoval obecnou školu v Kralupech n. Vl. a pak zde studoval na Dvořákově reálném gymnáziu. Maturoval v r. 1941. Probíhala 2. světová válka, vysoké školy byly zavřeny, a tak hned po maturitě nastoupil jako pomocný dělník u firmy Lanna, a. s. - podílející na úpravě levého břehu Vltavy. Následovala ještě další firma. Studoval také Abiturientský kurz při Obchodní akademii ve Slaném. V rozmezí let 1941 - 42 byl se spolužáky internován v Koncentračním táboře Terezín jako rukojmí za letákovou akci proti německé Říši. Dodnes na toto období vzpomíná, byla to krutá, ale hlavně po všech stránkách psychicky deptající zkušenost. Po válce přišlo nadšení a okamžitá snaha se zapojit opět do studií. V r. 1945 začal studovat na Univerzitě Karlově lékařskou fakultu. Promoval v r. 1952. Krátce nato (1952) se oženil s Věrou Slavíkovou. Poznali se na Obchodní akademii v r. 1941. Jako lékař nastoupil v Třebíči na chirurgický zácvik u docenta Holubce. Následovaly Dačice a Semily. Na chirurgii působil jako zástupce přednosty, také jako vedoucí lékař Onkologické poradny. Rodina se rozrostla o 2 dcery: Michaelu (1953) a Alici (1957). Ve společnosti nastalo složité období a Čermákovým nezbývalo nic jiného než ze Semil odejít. A bylo to právě Ústí, které si MUDr. Z. Čermák zvolil. Od 1. 12. 1971 působil jako obvodní lékař v Povrlech. Nastaly další odborné změny lékařského působení. Např. delší dobu byl posudkovým a revizním lékařem. Za svou příkladnou a obětavou práci obdržel celou řadu ocenění - jednak za odbornou činnost, ale také za účast v národním odboji a za obětavou práci pro republiku. Nejvíce si váží pamětní medaile se stužkou 'Za věrnost Českému svazu bojovníků za svobodu v letech 1939 - 45'. Dalším bylo pozvání prezidenta republiky na slavnostní setkání při příležitosti ukončení II. světové války na Pražský hrad 8. 5. 2000. K Sokolu ho přivedla jeho žena, která pečlivě cvičila, počínaje jako dorostenka, ale také jako žena, např. na sletu v r. 1948. Po obnovení Sokola cvičila v tzv. 'Věrné gardě'. MUDr. Čermák své ženě pomáhal, protože povinností bylo hodně. Dcery vystudovaly, rodiče pomáhali dál se třemi vnoučaty. A současně se oba zapojili do sokolské činnosti. Funkce vzdělavatele je neobyčejně důležitá a záslužná. V Tyršově klubu jsou účastníci seznamováni se základními vlasteneckými tématy. MUDr. Čermák se na schůzky, které jsou pravidelně jednou za měsíc, pečlivě připravuje. Účastníci se dovídají o státních symbolech (vlajka, hymna), o významných výročích a osobnostech (28. října 1918, Pražské povstání 1945, 17. listopad, Tomáš Garrique Masaryk, Dr. E. Beneš a jiné). Samozřejmě vzpomínají na sokolské slety, činnost TJ Sokol v Ústí n. L. a další události. Letos intenzivně probíhá příprava na 110. výročí založení Sokola v Ústí n. L. Program je skutečně pestrý. Hlavní poslání Tyršova klubu je vštípit mladým členům odpovědný přístup k pravidelnému fyzicky přiměřenému cvičení těla v souladu s ukázněností, čestností, duchovní vyspělostí a přímostí jednoho k druhému, k okolí a pak k vyšším společenským celkům až k národu a k vlasti. O to všechno se obětavě a moudře snaží i MUDr. Zdeněk Čermák.
Mgr. Marie Peterková

Zbrusu nová fošna (křest 23. 11.) ústeckých punk rockerů je...?

Copyright © 2001 KK & UKP'98


"PunkerOi!" - on-line časopis se zaměřením na Punk, Oi!, Ska, HC a Psychobilly scénu...

Guerilla Records

Archiv:
Benefiční festival pro postižené záplavami, výtěžek předán Českému červenému kříži v Ústí n. L.

MAŠURKOVSKÉ PODZEMNÉ - UNDERGROUNDOVÝ MAGAZÍN NEJEN O KONOPÍ - ČASOPIS PRO DĚTI NAD TŘICET - UMĚLECKÝ NEKULTURNÍ OBČASNÍK - ČASOPIS O PODHOUBÍ PODZEMÍ

Festivaly a ostatní akce - zahraniční festivaly - koncerty domácích kapel - zahraniční hvězdy u nás - české luhy a háje - kompletně zaktualizován přehled ZAHRANIČNÍCH FESTIVALŮ!

Festival Mezi proudy pomůže Činoheráku

Virtuální špetka regionálně-lokálního zeměpisu