Jste
návštěvníkregionální internetový magazín
navštivte - www.predprodeje.cz

novinky z kultury na severu Čech

hokej v Ústí nad Labem

aktuální zpravodajství a předpověď počasí (službu poskytuje ČHMÚ UL)

Předpověď pro ČR zítra Předpověď pro ČR pozítří

  POSEZENÍ ...

SE SESTROU - SKAUTKOU - JANOU KONÍČKOVOU - ‘FČELKOU’ - sympatickou mladou ženou…

O Dnu sesterství, historii skautingu u nás, ale i ve světě, o letošním 100. výročí a samozřejmě také o její skautské činnosti… Jak se skauti připravují na setkaní v Praze ve dnech 20. 4. - 22. 4., kam pojede celý 24. odd. z Neštěmic.

Vyprávění bylo neobyčejně zajímavé a pokusím se ho předat co nejlépe. Začneme nejdříve u Dne sesterství - jinak také Den vzpomínání, Den přemýšlení, Thinking Day - mezinárodní svátek světového přátelství, svátek skautek - je spojen s datem narození Roberta Baden-Powella (* 1857 - † 1941) a jeho ženy Olave Baden-Powell (*1889 - † 1977), oba se narodili ve stejný den 22. února, Olave ale o 32 let později. Vše začalo na samém počátku 20. stol., kdy si Robert na letním táboře 1. - 9. srpna 1907 poprvé vyzkoušel představu chlapeckého skautingu. Plně se jí však začal věnovat od r. 1910 a od té doby se hnutí šířilo do všech světadílů, nezastavila ho ani 1. svět. válka. Vznikaly skautské organizace, vydával se týdeník The Scout,1. č. vyšlo 18. 4. 1908. Každé obsahovalo 6 stránek s Powellovými povídkami, s historkami ze života a s informacemi o rodícím se hnutím. Časopis měl velký úspěch, a tak od června 1909 vydávali skauti už časopis vlastní. Od r. 1909 převzal nad hnutím ochranu anglický král Eduard VII. To se rozšířilo do Chile (1. odd. mimo Anglii) a dále pak do Německa. V r. 1910 byla založena organizace anglických skautek, znakem se stal jetelový trojlístek - symbol štěstí a lásky k bližnímu. Olave se ujala vedení organizace v r. 1916. V r. 1919 dostali skauti darem Gilwellský park, kde bylo zřízeno vzdělávací středisko pro skautské vůdce. V r. 1920 se v londýnské olympijské hale uskutečnilo 1. jamboree. Sešlo se 8.000 skautů ze 33 zemí. Robert byl zvolen světovým skautským náčelníkem. V r. 1930 obdržela Olave titul nejvyšší světové vůdkyně skautek. R. 1931 proběhlo v Praze 1. slovanské jamboree. Český skauting založil Antonín Benjamin Svojsík (* 1876 - † 1938). V r. 1911 se vypravil do Anglie a ověřoval nové výchovné metody, byl nadšený, po návratu pak některé prvky prakticky zkoušel. Vedl 1. družinu českých skautů. Spolupracoval s více než 25 významnými autory. Samostatný spolek ‘Junák - Český skaut’ byl založen 15. 6. 1914 a Svojsík se stal jeho vrchním vůdcem. Na popud spisovatelky Popelky Biliánové vzniká v r. 1915 odbor pro dívčí skauting - 1. družina skautek Sasanky. Následovaly složité změny: 1940 - rozpuštění Junáka; 1945 - obnovení činnosti; 24. 4. 1945 - 1. Svojsíkův závod; 1950 - oznámen zánik Junáka; 29. 3. 1968 - obnova Junáka (Pražské jaro); 1. 9. 1970 - potřetí ukončena činnost Českého Junáka; 28. 12. 1989 - schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek a obnovena činnost v mezinárodních organizacích. Letos (27. 7. - 8. 8. 07) dojde k Narozeninové párty - celý svět vzpomene 100 let skautingu při 21. mezinárodním skautském jamboree na anglickém ostrově Brownsea - ve středu 1. 8. v 8.00 zazní roh kudu, tak jako před 100 lety. U nás k výročí též proběhnou doprovodné akce, např.: 13. 4. - 27. 4. v Lovosicích výstava 100 let skautingu a celá řada dalších. Samozřejmě celý 24. odd. Střediska Šíp Neštěmice, kde je ‘Fčelka’ vedoucí skautek, pojede do Prahy, ve dnech 20. 4. - 22. 4. se tu setkají všechny odd. z ČR. Proběhne velká akce, jednotlivé odd. budou představovat země, ve kterých skauting existuje. Jejich v Praze uvede Maroko. Na schůzkách jim tuto zemi přiblížila paní Esselmouniová, která v Maroku žila. Povídala jim o tamní kultuře, ukázala šaty, které se tam nosí a připravila typické jídlo. Na schůzkách též oslavily Den sesterství - zhotovily přáníčka a rozeslaly je skautkám, které znají. V klubovně připravily sváteční tabuli, vyprávěly si, hrály různé hry ap.

Sestra Jana - Fčelka se narodila r. 1984 v Ústí n. L. Ke skautingu ji přivedla jednak maminka a také starší sestra Hana. Maminka byla členkou Junáka v l. 1968 - 70 a dokonce se v 90. letech účastnila světového jamboree v Holandsku. Jana se nejdříve stala světluškou a v 11ti letech pak skautkou (22. odd.) Asi v lednu 2000 přišla do 24. odd. Střediska Šíp Neštěmice. Nejdříve se věnovala Světluškám, o od r. 2003 převzala vedení odd. skautek. Absolvovala víceleté Gymnázium v Jateční ul. a r. 2003 maturovala. Již 4. rokem studuje český jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě UJEP. Od 12ti let začala hrát na flétnu (ZUŠ E. Randové) a nyní také hraje na altsaxofon v orchestru MUZIKUS. Připojila ještě klavír. Hudbu má moc ráda. Vedle náročného studia se věnuje skautingu. Jejím přáním je získat do odd. další skautky a v budoucnu si vychovat nástupkyni. Skautské zásady ji provází od dětství. Vzpomíná na svou první vedoucí paní Marii Zástěrkovou (‘Marja’). Přivedla ji ke zpěvu a hudbě. Od r. 1989 vedla 22. odd., pořádala tábory a seznamovala je s ideami skautingu. Janino vyprávění je plné nápadů a nadšení. I když je to činnost časově náročná, baví ji to. Stejně odpovědně se věnuje i studiu. Mgr. Marie Peterková 
Copyright © 2001 KK & UKP'98

Archiv:MAŠURKOVSKÉ PODZEMNÉ - UNDERGROUNDOVÝ MAGAZÍN NEJEN O KONOPÍ - ČASOPIS PRO DĚTI NAD TŘICET - UMĚLECKÝ NEKULTURNÍ OBČASNÍK - ČASOPIS O PODHOUBÍ PODZEMÍ

Virtuální špetka regionálně-lokálního zeměpisu