Jste
návštěvníkregionální internetový magazín
navštivte - www.predprodeje.cz

novinky z kultury na severu Čech

hokej v Ústí nad Labem

aktuální zpravodajství a předpověď počasí (službu poskytuje ČHMÚ UL)

Předpověď pro ČR zítra Předpověď pro ČR pozítří

  ÚSTECKÉ CÍRKVE A KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ

Církev adventistů sedmého dne je společenstvím křesťanů, kteří položili důraz na očekávání doslovného Ježíšova příchodu na svět a na svěcení soboty. Na základě biblických proroctví církev pochopila, že Bůh jí svěřil úlohu, aby s doposud opomíjenými pravdami bible seznámila celý svět. To se stalo základem její celosvětové misie. Trocha historie: Vznikla a začala působit v 60. letech 19. stol. v Sev. Americe. Do začátku 20. stol. se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. sv. válce v západních i zemích rozvojového světa. V r. 1996 působilo jejích téměř 13 tisíc kazatelů a misionářů společně s 9 miliony členů v 38 tis. sborech v 212 zemích všech kontinentů. V r. 2002 přesáhl počet členů 12 milionů. Historie adventizmu v českých zemích začíná kolem r. 1890. První misionář, Antonín Šimon přišel z Německa a první sbor byl založen v r. 1902 v Praze. Postupně se rozrůstal počet věřících a byly založeny sbory v Luži, Liberci, Jablonci, Těšíně, Brně a na Slovensku. Vydatnou pomocí bylo založení církevního nakladatelství v Opavě a později v Brně. Řada kolportérů prodávala knihy a časopisy vydávané církví. V r. 1919 vznikla samostatná unie Církve adventistů v Československu, která postupně početně rostla. V r. 1911 bylo na území pozdějšího Československa 249 pokřtěných členů, v r. 1935 jich bylo 3.546 a v r. 1996 v církvi v České a Slovenské republice spolupracovalo 106 kazatelů s 9.800 členy ve 212 sborech a skupinách. Základní teze a vyznání: vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (2 Tim 3,16). 66 knih Starého a Nového zákona lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví. Církev adventistů v Česko-Slovenské unii žije a pracuje prostřednictvím sborů organizovaných ve 3 sdruženích - Českém, Moravskoslezském a Slovenském. Představitelé a zástupci sborů jsou voleni členy sboru. Představitelé a zástupci sdružení a unie jsou voleni delegáty sborů. Církev je pro finanční nezávislost na státu a důsledně ji dodržuje. Platy kazatelů, stejně jako provoz sborů, hradí členové svými dary. Pravidelná shromáždění:SO 9.30 v modlitebně Církve Adventistů sedmého dne, Masarykova 128, 400 01 Ústí n. L. Správce církve: kazatel Jiří Tomášek. Kontakt: e-mail: j.tomas@tiscali.cz, www.casd.cz, www.casd.cz/ustinl. Připravil Pablo (capitaine@centrum.cz)Copyright © 2001 KK & UKP'98

Archiv:MAŠURKOVSKÉ PODZEMNÉ - UNDERGROUNDOVÝ MAGAZÍN NEJEN O KONOPÍ - ČASOPIS PRO DĚTI NAD TŘICET - UMĚLECKÝ NEKULTURNÍ OBČASNÍK - ČASOPIS O PODHOUBÍ PODZEMÍ

Virtuální špetka regionálně-lokálního zeměpisu