Jste
návštěvník

regionální internetový magazín
navštivte - www.predprodeje.cz


Kde natankovat v Ústí nad Labem !!!NEJLEVĚJI!!!

novinky z kultury na severu Čech

hokej v Ústí nad Labem

aktuální zpravodajství a předpověď počasí (službu poskytuje ČHMÚ UL)

Předpověď pro ČR zítra Předpověď pro ČR pozítří


   Finanční zdroje

Milí čtenáři Nových ústeckých přehledů a této pravidelné, stále více vyhledávané rubriky. Tentokrát přináším typ na program určený mladým lidem ve věku 16 - 24 let, kteří mohou pro své neziskové aktivity získat finanční prostředky i bez právní subjektivity. Jedná se o ‘Make a Conection - Připoj se’ - www.pripojse.cz!!
Nokia (www.nokia.cz) a Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS (www.nros.cz)
zahájily v České republice již 3tí ročník spolupráce v rámci programu Make a Connection - Připoj se. Tak jako v předešlých letech poskytne tento mladým lidem příležitost zapojit se do života společnosti a uskutečnit vlastní dobrovolnické projekty. Pro inspiraci - lze např.: zorganizovat poznávací zájezd pro postižené děti, vybudovat naučnou přírodovědnou stezku, opravit židovský nebo jiný hřbitov či doučovat školáky, rozšířit síť debatních klubů a/nebo založit zájmový klub, který bude pomáhat v domovech důchodců atp. Kdo může žádat o grant: mladí lidé ve věku mezi 16 - 24 lety, kteří vytvoří minimálně 8členný tým. Alespoň jedna osoba v týmu musí být starší 18 let. Podaný projekt musí být realizován v některém z následujících krajů: Pardubický, Moravskoslezský, Jihomoravský, Ústecký, hl. město Praha nebo skupinou mladých lidí ze kteréhokoli dětského domova v ČR.
* Na co jsou granty určeny: 1. na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Měly by být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 05); 2. na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.); 3. na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širším okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.)
* Na co nejsou granty určeny: projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům; na úhradu osobních nákladů realizátorů; projekty jednorázového charakteru; projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené.
* Na internetových stránkách www.makeaconnection.cz nebo www.pripojse.cz si můžete stáhnout formulář a podmínky vypracování projektu a nejpozději do 31. března 05 se můžete jako skupina přihlásit do výběrového řízení grantového kola u regionálního partnera programu Make a Connection. V Ústeckém kraji je partnerem programu Dobrovolnické centrum, kam je nutné žádosti o finanční podporu do konce března zaslat (viz. kontaktní adresa). Z projektů pak hodnotící komise vybere ty nejlepší, které získají grant, jenž může dosáhnout částky až 50.000 korun. Kromě finančních prostředků na uskutečnění projektů získají úspěšní žadatelé také možnost několikadenního školení v oblasti řízení projektů.
* Regionální partner programu: Dobrovolnické centrum, Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 216 684, www.dcul.cz; kontaktní os.: Jakub Michal - e-mail: dcul@dcul.cz připravil: Pablo
Zbrusu nová fošna (křest 23. 11.) ústeckých punk rockerů je...?

Copyright © 2001 KK & UKP'98


SEVERNÍ POLABÍ OD LITOMĚŘIC AŽ K HŘENSKU - Okolí měst Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - Sepsal a částečně illustroval V. WACHSMANN - Ve prospěch fondu pro zbudování besedního domu vydala svým nákladem ČESKÁ BESEDA V ÚSTÍ N. L. V PRAZE - Tisk a papír Aloise Wiesnera


"PunkerOi!" - on-line časopis se zaměřením na Punk, Oi!, Ska, HC a Psychobilly scénu...


Guerilla Records

Archiv:

Benefiční festival pro postižené záplavami, výtěžek předán Českému červenému kříži v Ústí n. L.
MAŠURKOVSKÉ PODZEMNÉ - UNDERGROUNDOVÝ MAGAZÍN NEJEN O KONOPÍ - ČASOPIS PRO DĚTI NAD TŘICET - UMĚLECKÝ NEKULTURNÍ OBČASNÍK - ČASOPIS O PODHOUBÍ PODZEMÍ
Festivaly a ostatní akce - zahraniční festivaly - koncerty domácích kapel - zahraniční hvězdy u nás - české luhy a háje - kompletně zaktualizován přehled ZAHRANIČNÍCH FESTIVALŮ!
Festival Mezi proudy pomůže Činoheráku
Virtuální špetka regionálně-lokálního zeměpisu